Van bijstand naar werk

Als het aan de Haarlemse VVD ligt dan is er vanuit de gemeente vaker contact met mensen in de bijstand. We vinden het belangrijk om mensen te helpen van bijstand naar werk.

Werk is niet alleen een inkomen, maar het kan bijdragen aan een doel, eigenwaarde en een sociaal netwerk. Van bijstand naar werk is ook goed voor de schatkist. Mensen die werken ontvangen minder uitkering en dragen via de belastingen bij aan de samenleving.

De afgelopen jaren is er nauwelijks contact tussen de gemeente en Haarlemmers in de bijstand. Met 3200 van de 3800 bijstandsgerechtigden is er geen contact. Dat is echt te weinig wat de VVD betreft.

Daarom heeft de VVD tijdens de afgelopen raadsvergadering gevraagd om minimaal vier gesprekken per jaar tussen een bijstandsgerechtigden en de gemeente. Dat getal is niet uit de lucht gegrepen. Onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau heeft in een rapport over effectief arbeidsmarktbeleid (2015) aangetoond dat vier gesprekken optimaal effect hebben op reïntegratie.

De wethouder Werk staat positief tegenover dit streefcijfer van vier contacten per jaar, waarbij per individu maatwerk mogelijk blijft. Hij neemt het mee in de uitwerking van de plannen in februari 2019 bij de eindevaluatie van het project “Ik doe mee”.