Raad stemt niet in met voorstel VVD onderzoek afschaffen hondenbelasting

Afgelopen donderdag diende de VVD een motie in met het verzoek om te onderzoeken of het mogelijk is om de hondenbelasting af te schaffen per 2020. ‘Beboet de shit, niet het bezit’ is daarbij wat de VVD betreft het motto.

De VVD stelde dan ook voor om de dekking van de afschaffing onder andere te zoeken binnen het zelf innen van boetes voor het niet verwijderen van uitwerpselen en door deze boetes ook te verhogen. Hondenpoep op straat is één van de grootste ergernissen van de Haarlemmers, zo pakken we dat probleem ook direct aan.

Wij vinden het rechtvaardiger om  mensen die de honden uitwerpselen niet opruimen te beboeten, dan alle Haarlemmers die een hond bezitten te belasten.

Helaas haalde de motie het niet, toch blijven wij ons inzetten om de hondenbelasting af te schaffen.