Ambitie ontbreekt bij vernieuwing woningen aan de Aart vd Leeuwstraat

Pré Wonen wil 224 verouderde portiekflats aan de Aart van der Leeuwstraat in Delftwijk slopen en vervangen door circa 228 sociale huurwoningen. Wat de VVD betreft qua aantallen niet erg ambitieus met de grote vraag naar woningen die er is.

© Beeld; MUST Stedebouw - ...

Pré Wonen heeft enkele uren voor de raadsvergadering aangegeven extra woningen toe te kunnen voegen. Een mooie stap, alleen hadden we gehoopt dat dit al eerder bedacht zou worden door de betrokkenen. Het gaat uiteraard verder dan alleen woningen toevoegen alleen, het heeft effect op de buurt, het groen en de leefbaarheid voor de bewoners zelf. Het vraagt om die redenen nog wel enkele onderzoeken voordat er een groter aantal woningen terugkomt. Hiermee ligt vertraging van het project op de loer, iets waar de VVD geen voorstander van is omdat de nood al hoog is.

In de raadsvergadering gaf de wethouder aan de mogelijkheden te willen onderzoeken en dat de vertraging nihil zou zijn. De VVD heeft om die reden het voorstel dat voorlag gesteund. Om diezelfde reden heeft de VVD een motie gesteund waarbij de roep om extra woningen nog eens wordt bekrachtigd. Daarbij de oproep aan de wethouder om eerst terug te komen in de commissie voordat er stappen worden genomen.

Al met al lijken er mogelijkheden om meer mensen een huis te kunnen bieden en komt er een kwalitatief stuk Delftwijk voor terug! We kijken uit naar de vernieuwde uitwerking van het plan.