Mooie stap in verruiming van de openingstijden

De openingstijden voor winkeliers zijn door het besluit van de raad op zon- en feestdagen opgerekt van 12.00-18.00 uur naar 10.00-20.00 uur. Winkeliers krijgen hiermee de ruimte om echt te ondernemen en in te spelen op de behoefte van de consument.

Dit maakt de positie van Haarlem als winkelstad sterker en zorgt voor meer werkgelegenheid. Het heeft de ondernemers de vrijheid die ze verdienen, een ieder kan zelf kiezen wanneer ze openen en sluiten. Wil iemand van 12.00-17.00 uur open? Geen probleem! Wat de VVD betreft zouden de tijden verder opgerekt mogen worden door zon- en feestdagen gelijk te stellen aan de overige dagen. Het is ook niet nodig hier met zoveel woorden over te spreken omdat juist de ondernemers zelf wel die keuze maken en ook niet open zullen gaan als ze geen mensen in de winkel krijgen.

Hebben we dan geen oog voor de rust in de stad? was een van de vragen vanuit andere partijen. Uiteraard houden we de mening van de bewoners nauwlettend in de gaten want er wonen tenslotte vele mensen in de nabijheid van de winkels. Om die reden houdt de VVD vast aan de venstertijden voor bevoorrading van de winkels zodat er geen extra hinder is van vrachtwagens.  Daarnaast bieden ruimere openingstijden uiteraard ook mogelijkheden voor de bewoners om de winkel te bezoeken.

Wat de VVD mist in het besluit is de bereikbaarheid, want hoe kunnen we wel de openingstijden verruimen en winkelier hier vrij in laten, maar vervolgens om maar een voorbeeld te noemen wel de Cronjé op zaterdag om 11.00 uur en zondag in zijn geheel sluiten? De VVD zal zich hard maken om in samenspraak met de ondernemers ook de bereikbaarheid van de verschillende gebieden te verbeteren.