Onacceptabele wachttijden WMO

In Haarlem zijn de wachttijden voor WMO aanvragen opgelopen naar 2 tot 6 maanden. Het gaat hier om aanvragen van bijvoorbeeld een rolstoel, hulp in de huishouding of dagbesteding. De VVD vindt dit onacceptabel en heeft daarom een zogeheten interpellatie gehouden. Een bijzonder debat waarin Peter van Kessel de GroenLinks-wethouder Meijs stevig heeft ondervraagd.

De wethouder Zorg trof een gemeenteraad verenigd in haar kritiek omtrent de opgelopen wachttijden. De wethouder heeft onvoldoende beeld van de problematiek, allerhande cijfers ontbreken, de regie is gebrekkig en er lijkt bij de wethouder Meijs weinig besef van urgentie. Ook was de wethouder laks bij het tijdig informeren van de raad. De wethouder heeft op ons aandringen toegezegd op zeer korte termijn inzage te geven in de maatregelen om de wachtlijsten terug te dringen. Ook beloofde zij de gemeenteraad iedere maand een stand van zaken te sturen. Dit is belangrijk om te controleren dat de wethouder nu wel juiste stappen zet. En waar nodig bij te sturen. Dit zodat Haarlemmers die ondersteuning nodig hebben, ook tijdig op die hulp mogen rekenen.

Het debat vond plaats twee weken nadat wethouder Meijs al diep door het stof moest. Op 6 december moest de wethouder haar excuses aanbieden, nadat Peter van Kessel aan het licht bracht dat de wethouder de raad verkeerd had geïnformeerd over het aantal uren huishoudelijke hulp, de indicering en de werkinstructie.

Zet cookies aan om de video te tonen.