Hoogbouw in Haarlem?

Tijdens de raadsvergadering van 20 december werd de “notitie Hoogbouwprincipes” behandeld. Er is al een aantal voorbeelden van hoogbouw in Haarlem, denk bijvoorbeeld aan de 5 markante flats van 55 meter hoog langs de Aziëweg in Schalkwijk.

Hoogbouw kan aantrekkelijk zijn voor de bewoners, maar het kan ook behoorlijk verstorend zijn voor de omgeving. Voor de locatie van hoogbouw wordt onder meer gedacht aan belangrijke kruispunten, in de as van een grote weg, bij de entree van een wijk, rondom OV knooppunten en rondom centra van voorzieningen.

De notitie geeft aan waar hoogbouw in de stad begint en dat er richtlijnen komen. Omdat er momenteel veel bouwplannen worden ontwikkeld vinden wij het belangrijk dat deze richtlijnen er snel komen. Onderdeel van de besluitvorming over het toestaan van hoogbouw wordt een “Hoogbouw Effect Rapportage” kortweg HER. De HER bevat een onderzoek naar een aantal aspecten zoals schaduwwerking, zichtlijnen, invloed op Schiphol etc.

Om snel tot concretere richtlijnen te komen hebben we daarom samen met onder meer OPHaarlem een motie ingediend waarin wordt opgeroepen duidelijke en concrete richtlijnen voor hoogbouw voor de behandeling van de kadernota 2019 te presenteren. Helaas werd deze motie verworpen. Zoals bij veel moties deze avond stemde de voltallige oppositie voor, maar de vier coalitiepartijen stemden tegen.

Het is dus afwachten wanneer deze notitie een vervolg krijgt, los daarvan heeft de VVD aangekondigd dat we elk toekomstig project afzonderlijk zullen beoordelen op nut, noodzaak en effect op de omgeving. En wat betreft hoogbouw in het centrum zullen we zeer terughoudend zijn!

Terug naar de flats aan de Aziëweg, in 1982 kocht ik daar een tweekamerflat op de vijfde woonlaag van één van deze torens. 5 jaar later ruilde ik deze in voor een vierkamerflat in hetzelfde gebouw, nu op de negende woonlaag. De hoogte bleek aan mij niet besteed want ik heb hoogtevrees, ik durf soep niet uit een diep bord te eten, maar het zijn ruime woningen en bezoekers waren altijd sprakeloos van het uitzicht. Het kan dus zeker van toegevoegde waarde zijn.