De Maand van de Democratie

In het kader van de Maand van de Democratie is de gemeente Haarlem op zoek naar de beste manier om Haarlemmers te betrekken bij de besluitvorming. Wat doen we met initiatieven vanuit de bevolking? Is eens in de vier jaar stemmen genoeg? Wat is het nut en het draagvlak van een Wijkraad? Hoe bereiken we de zwijgende meerderheid? Zomaar een paar van de vragen waarop een antwoord wordt gezocht.

Onderdeel van het proces was een serie straatgesprekken met inwoners. Samen met ambtenaren en wethouders heb ik in januari, gewapend met een vragenlijst en warme koffie, meegedaan aan enkele van die gesprekken. Koud maar leuk!

Veel mensen blijken eigenlijk best tevreden te zijn. Vaak ging het gesprek over persoonlijke onvrede of incidenten, maar een rigoureuze verandering in het democratisch proces werd niet voorgesteld. Soms vroeg ik me af of we naar een oplossing zoeken terwijl er geen probleem is. Of zijn deze straatgesprekken juist de methode om een meestal zwijgende groep inwoners eens aan het woord te laten?

Naast het verzamelen van informatie tijdens de straatgesprekken vindt ook een aantal bijeenkomsten plaats. Zo wordt er gekeken naar de optie om de leden van een wijkraad door loting aan te wijzen. In een enkele gemeente wordt hier al mee geëxperimenteerd.

Afsluiting van de maand is op 13 februari met het “Democratisch Café” vanaf 19:00 in het Seinwezen. Het belooft een interessante avond te worden waar in elk geval onze fractievoorzitter Anne Sterenberg en ik aanwezig zullen zijn. Als u ook wilt komen, kijk voor meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden op de website http://www.nieuwedemocratie.nl/