Nee tegen de Ja-Ja sticker

In de gemeenteraad is er afgelopen commissie Beheer gesproken over de invoering van de Ja – Ja sticker. Met deze sticker zou u als bewoner van Haarlem aangeven dat u wel huis aan huis bladen en ongeadresseerd reclamedrukwerk wil ontvangen. Daar waar geen Ja – Ja sticker aanwezig is maar bijvoorbeeld niets, mag geen reclame meer in de bus gedeponeerd worden. VVD Haarlem heeft goed naar de Ja – Ja sticker gekeken en is tegen de invoering hiervan.

Een Ja – Ja sticker is duur;
De invoering van een Ja – Ja sticker loopt in de vele tienduizenden euro’s, en dat is nog maar de eerste inschatting. Ook is er een schatting dat de jaarlijkse kosten circa 25.000 euro gaat bedragen want bij een invoering van de Ja – Ja sticker moeten we zelf gaan handhaven. Het college stelt voor om de afvalstoffenheffing alweer te verhogen om de invoering van de Ja – Ja sticker te kunnen gaan betalen en dat terwijl de afvalstoffenheffing in Haarlem al één van de hoogste van het land is en degene is die het meest is gestegen afgelopen jaar.

Een Ja – Ja sticker is niet zo goed voor iedereen;
De invoering van de Ja – Ja sticker zou betekenen dat er minder papier verspilt wordt en dat er minder mensen zijn die de krantjes ontvangen en vervolgens direct weggooien. Dat is nog niet bewezen, de eerste proef in Amsterdam loopt tegen een hoop getouwtrek aan en de effecten zijn nog altijd onduidelijk. Daarbij komt dat wanneer we de Ja – Ja sticker gaan invoeren dit direct effect heeft op de bezorgers, minder krantjes betekend ook minder bezorgers. Een kleinere groep mensen die de krantjes ontvangt betekend ook minder reclameopbrengsten voor de lokale huis aan huis bladen.

Een Nee – Ja en een Nee - Nee sticker is voldoende;  
Op dit moment zijn er voor de Nee – Ja en de Nee – Nee sticker geen kosten voor de gemeente. Er zijn met de reclamebranche namelijk goede afspraken gemaakt zodat de markt hier zelfregulerend is. Wanneer je folders in de brievenbus ontvangt terwijl je daarmee tegen de sticker in gaat dan kun je hier melding van maken en zal een bezorger hierop worden aangesproken. Fair beleid noemen we dat. En het kost de gemeente helemaal niets. Van 0 aan kosten naar in jaar een bijna 90.000 euro aan kosten voor de invoering van een Ja – Ja sticker.

Kortom, voor VVD Haarlem hoeft de Ja – Ja sticker er niet te komen, niet wanneer we hier zo enorm veel geld aan kwijt zijn en u dat direct in de portemonnee gaat voelen via de afvalstoffenheffing. Laten we in gesprek gaan met de reclamebranche om te kijken of we een Ja – Ja sticker kunnen toevoegen aan de huidige stickers maar laten we hier niet als Haarlem gaan lopen pionieren.