Meer laadpalen in Haarlem

Elektrische auto’s en elektrisch vervoer gaat een belangrijk aspect spelen in de toekomst van onze mobiliteit. Daarom vindt VVD Haarlem het belangrijk dat de gemeente de elektrificatie van vervoer stimuleert en aanmoedigt.

Wat heeft dat nu met laadpalen te maken? Wel het volgende; Haarlem plaatst bijna geen laadpalen. In de afgelopen maanden is er zelfs geen enkele laadpaal geplaatst. Dat helpt de overgang naar meer elektrisch rijden natuurlijk niet vooruit. Daarom hebben wij ervoor gepleit in de commissie Beheer om eens wat laadpalen te gaan plaatsen, de wachtlijst voor laadpalen weg te werken maar wel rekening te houden met eventuele bezwaren die er vanuit bewoners zijn.

Dat was in ieder geval niet hoe de wethouder erover dacht. In een brief aan de commissie liet de wethouder weten dat ze bezwaar en beroepen niet wilde gaan afwachten en maar direct over wilde gaan tot plaatsing. Dat zou de wachtlijst weg werken maar is dat nu wat we willen? Het verwijderen van een laadpaal zou ongeveer 2500 euro gaan kosten, zonde van het geld. Zeker als je er vanuit gaat dat de bezwaartermijn ongeveer 6 weken bedraagt en je bij een nieuwe elektrische auto niet binnen een dergelijke periode al de auto geleverd krijgt.

VVD Haarlem is dan ook van mening dat we de bezwaartermijn gerust kunnen afwachten en vervolgens kunnen overgaan tot plaatsing. Want het behandelen van bezwaren van bewoners, dat is goed bestuur. Het simpelweg plaatsen van een paal en bij bezwaar weer weghalen is en overdreven duur, en ook geen goed bestuur. Daarbij kunnen we ook met bewoners in gesprek om te kijken of zij een goed idee hebben over de komst van een laadpaal, waar die het beste zou kunnen komen maar ook waar we eventueel parkeerplaatsen kunnen creëren zodat er geen gewone parkeerplaats verloren gaat door een laadpaal. Kortom, we gaan in Haarlem laadpalen plaatsen in een hoger tempo dan de afgelopen maanden, maar wel luisteren wij naar de buurt en bewoners alvorens we een paal gaan plaatsen.