Parkeernormen op basis van reëel autobezit in Haarlem

In cijfers kan je niet parkeren en al helemaal niet ondergronds. Uit de cijfers blijkt alsof er overal ruimte over is en de parkeernormen voor nieuwbouw verlaagd kunnen worden. In de praktijk blijkt dat het eigenlijk al overal bomvol staat, waar zit dat verschil dan in?

Er is weliswaar naar reëel autobezit gekeken per adres, maar er wordt geen rekening gehouden met parkeerders van buiten de wijk (behalve 0,3 auto per huishouden voor bezoek) of met leaseauto’s die niet op het adres zijn geregistreerd. Het is dan ook vanuit de VVD gezien voorbarig om de normen te verlagen en de druk in de wijken verder op te laten lopen zonder goede alternatieven.


Voor ontwikkelingen is een lagere parkeernorm uiteraard gunstiger omdat er minder parkeerplaatsen moeten worden gebouwd. Daarentegen moeten nieuwe ontwikkelingen wel bijdragen aan een prettige omgeving en niet de verhoudingen in de buurt op scherp zetten.


Hier lees je het voorstel van de gemeente voor het aanpassen van de parkeernormen.