Ontwikkelzones, planning en proces

Haarlem roert zich, en terecht, het is nogal wat en het goed dat de bewoners zich laten horen Bewonersparticipatie optima forma! Kan geen nieuwe democratie tegenop. Bewoners moeten goed geïnformeerd worden, volledig en tijdig.

Vanuit de VVD Haarlem maken wij ons met de bewoners ook zorgen over de leefbaarheid in de wijken die vallen binnen de ontwikkelzones. Laten wij vooropstellen dat wij voor woningbouw zijn. Daarbij hebben wij wel het standpunt dat we ons niet vastpinnen aan de genoemde aantallen, dit gaat ons te ver en vraagt per project een gedegen afweging. Ja wij hebben gezegd dat er 16.000 woningen bij moeten in Haarlem, dat kan ook. Tegelijkertijd hebben we gezegd dat de wijken levendig, bereikbaar (incl. goede parkeervoorzieningen) en groen moeten zijn met een mix van sociale, middeldure, dure huur- en koopwoningen. Dat zijn voor ons de uitgangspunten die voor iedere zone gelden en of dit dan 500 - 750 - 1500 of 2100 woningen op gaat leveren dat moeten we bezien.

De VVD is voor het bouwen van woningen voor middeninkomens onder meer doordat hiermee doorstroming uit sociale huur wordt gestimuleerd waardoor die woningen weer opnieuw beschikbaar komen. Wat betreft de nodige voorzieningen zal de VVD zeker de vinger aan de pols houden, alleen woningen zonder de nodige voorzieningen is wat ons betreft geen optie. Het niet bouwen van woningen zijn we tegen omdat groei noodzakelijk is anders wordt Haarlem (ieder stad overigens die dat voornemen heeft) een vesting waarbij de huizenprijzen alsmaar oplopen, daarmee de WOZ en dus ook de lasten die de inwoners betalen. Schaarste maakt de stad duurder. Daarnaast zijn de inkomsten van projecten en huishoudens ook nodig om te kunnen investeren in de stad.

Tenslotte, nemen wij aan (en controleren daar ook op) dat er vanuit de gemeente bij iedere concretere uitwerking van een m2 in de ontwikkelzone aandacht zal zijn voor bovengenoemde voorwaarden en dat er goed met de buurt afgestemd wordt wat er daadwerkelijk gepland wordt. Zo niet, dan zullen wij als een van de eersten aan de bel trekken.