Verkoop en ontwikkeling Koningstein

Dit lijkt een flinke verbetering voor de buurt, het mogelijke ontwerp ziet er mooi uit, in tegenstelling tot het huidige gebouw. Dit past in het bestemmingsplan en is een uitwerking van het beeldkwaliteitsplan dat al eerder is vastgesteld en waaraan we dus niet meer moeten morrelen.

Dit plan brengt lucht, licht, ruimte en groen in de wijk, hoe mooi willen we het hebben! De VVD is dan ook voorstander van sloop-nieuwbouw op deze locatie.

 

De risico’s zijn niet gering, overleg en communicatie met de buurt zijn essentieel. Daar ligt een flinke uitdaging voor het college en we zullen op dat punt ook de vinger aan de pols houden.