Alexander op pad: NRClive bijeenkomst over “Duurzame Mobiliteit”

NRClive, de congresafdeling van de NRC, organiseerde afgelopen winter een aantal bijeenkomsten over “Duurzame Mobiliteit”. Om te kijken of er iets viel te leren waar we in Haarlem beter van kunnen worden ben ik bij deze bijeenkomsten aanwezig geweest.

Hoogleraar Auke Hoekstra van de TU Eindhoven heeft alles rondom de elektrische auto doorgerekend. Alle berichten dat deze nieuwe vorm van vervoer geen verbetering van het milieu oplevert heeft hij ontzenuwd: een elektrische auto is echt beter voor het milieu. En dat geldt ook als de stroom nog niet 100% duurzaam wordt opgewekt en ja, het productieproces van de accu is meegenomen in de berekening.

Zelf had ik mijn twijfels over de beschikbare grondstoffen om genoeg accu’s te maken maar ook dat bleek onterecht: op mijn vraag gaf hij aan dat er genoeg grondstof beschikbaar is voor ca. 3 miljard auto’s. Een probleem is nog wel dat kobalt, één van die grondstoffen, vooral wordt gewonnen in Congo waarbij de arbeidsomstandigheden zeer slecht zijn. Zo wordt er veel gebruik gemaakt van kinderarbeid.

Op de site van NRClive staat een leuke podcast met Auke Hoekstra.

https://nrclive.nl/podcastgesprek-over-de-7-mythes-rond-elektrisch-rijden/

Verrassend was ook de waarschuwing van Ellen Lastdrager, Managing Director traffic & transport bij TNO. De opkomst van de zelfrijdende auto waar veel van wordt verwacht kan ook tot problemen leiden. Als het oproepen van een onbemand voertuig te makkelijk (en goedkoop!) wordt zullen mensen minder vaak kiezen voor lopen of de fiets. TNO voorziet dat bij grootschalig gebruik van “autonome voertuigen” zonder extra regulering de congestie met een factor 2,5 zal toenemen!

Omdat er bij de discussie rond ontwikkelzone Zuid West door sommige partijen wordt aangedrongen op een NS station tussen Haarlem en Heemstede heb ik Pier Eringa, directeur van ProRail, hier maar eens naar gevraagd. Hij vertelde dat het goed mogelijk is om ProRail en de NS te vragen deze mogelijkheid te onderzoeken, maar gezien de drukte van dit traject en de geringe afstand tussen de bestaande stations staat vrijwel vast dat het resultaat negatief zal zijn. Een goed fietspad naar station Heemstede Aerdenhout lijkt een meer realistische oplossing.

 

Frits van Bruggen, directeur ANWB en voorzitter Mobiliteitsalliantie vroeg de aanwezigen welk voertuig volgens hen de komende tijd in aantal toe zal nemen. Net als ik koos bijna iedereen voor de fiets maar uit onderzoek blijkt dat juist het aantal auto’s de komende jaren toe blijft nemen. Dat staat in schril contrast met de verwachting van de coalitie in Haarlem, die onder meer bij ontwikkelzone Zuid West en de recent aangepast parkeernormen uit gaat van vermindering van het aantal auto’s. Kortom: we hebben weer genoeg stof om de komende debatten te gebruiken!