New Harlem, een beperkt (parkeer)plan: 60 appartementen 4 parkeerplaatsen

4 parkeerplaatsen zult u denken en de 69 overige benodigde plaatsen voor de bewoners en bezoekers dan als we de normen hanteren? Juist, die zijn er niet. Er wordt door de ontwikkelaar immers beloofd om alleen mensen een appartementen aan te bieden als ze ondertekenen dat men afziet van autogebruik.

© ...

Er zijn 4 deelauto’s in het plan opgenomen en daar kunnen de bewoners gebruik van maken. De Schalkwijkerstraat biedt daar nog wel parkeergelegenheid maar dat is (en moet zo blijven!) voor de ondernemers die daar gevestigd zijn.

In de raadsvergadering van 28 februari heeft de VVD niet ingestemd met dit voorstel omdat het teveel korte termijn denken is.

De bewoners kunnen nu tekenen om af te zien van een auto maar een deel zal later (al dan niet vanwege werk of anderzijds) toch gebruik willen maken van een auto.

Men kan die auto dan niet kwijt bij het complex en zal op zoek gaan naar een parkeerplek, men hoeft niet ver te zoeken aangezien een straat verder men al vrij kan parkeren. Dit betekent extra druk in die straten van de Slachthuisbuurt waar de parkeerdruk al hoog is.

De VVD wil dolgraag dat er woningen bijkomen in de stad, maar niet ten koste van de leefbaarheid in de wijken in de nabijheid en al helemaal niet ten koste van ondernemers.

Hopelijk neemt het college dit signaal van 18 van de 39 raadsleden serieus en denkt men eerst nog een keer verder voordat een dergelijk plan weer ter bespreking voor ligt.