VVD stemt tegen hoogbouw Gonnetstraat

Deze maand kwam het plan voor de nieuwbouw aan de Gonnetstraat aan bod. Het was de derde poging! Eerder waren bezwaren tegen de voorgestelde hoogte genoeg reden voor de raadsleden om het plan terug te sturen.

In het nu voorgestelde bestemmingsplan was echter vrijwel niets van deze bezwaren terug te vinden. Dat leidde tot een volle tribune met boze Haarlemmers en de nodige insprekers. Niet alleen omwonenden maar ook de Historische Vereniging Haerlem en de Bond Heemschut bleken tegen dit plan.

Het plan bevat volgens de VVD ook zeker goede elementen, zo is het parkeren deze keer goed geregeld en er worden meerdere functies in het project verenigd. Toch blijft de hoogte voor ons een onoverkomelijk bezwaar.

We moeten ook aan toekomstige generaties uit kunnen leggen wat we met de stad hebben gedaan en wat ons betreft is dit niet goed uit te leggen. We kunnen de historische binnenstad niet opzadelen met wat later als een historische vergissing kan worden gezien.

Bij gesprekken over de nota hoogbouw in december werd gesteld dat voor het centrum alles hoger dan 20 meter hoogbouw is. Voor dit project werd eerder gesproken over hoogteaccenten van 25 meter. Maar de torens in het huidige plan worden 27 en 33 meter hoog!

Dat is voor ons teveel van het goede en daarom heeft de VVD tegen dit voorstel gestemd. De coalitie hield echter vast aan het voorstel en dus werd het nieuwe bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. Enkele aanwezigen uitten op niet mis te verstane wijze hun ongenoegen over dit besluit.

Het is waarschijnlijk dat betrokken partijen dit plan zullen aanvechten bij de rechter. Voor een beschermd stadsgezicht gelden extra regels en volgens een expert die we hebben gesproken zijn die mogelijk niet juist gehanteerd. Het is dus niet onmogelijk dat dit project in de toekomst voor een vierde keer op de agenda komt te staan!