Ontwikkeling HKB-gebouw Tempeliersstraat

Het dossier kent nogal een historie. Het was nogal omstreden omdat het HKB gebouw een prachtige uitstraling kent en eigenlijk behouden zou moeten blijven. Dit bleek uiteindelijk geen mogelijkheid en de monumentenstatus werd ook door het Ministerie van Cultureel Erfgoed helaas niet erkend ondanks verwoede pogingen in 2015.

In 2016 is echter door het college wel aangegeven het als orde-2 pand (qua bescherming) aan te merken en hier aan vast te houden, dit komt te vervallen door de sloop/nieuwbouw maar het vraagt wel om terugbouw in vergelijkbare stijl om de cultuurhistorie te borgen.

Het HKB gebouw zal daarom nu plaatsmaken voor een zorgvuldige herbouw met invulling die divers is en zal kwaliteit toevoegen aan een deel van de binnenstad.  Goed dat er nu is ingegaan op de zorgvuldigheden en uit de reacties van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit blijkt eveneens tevredenheid. Een programma in meerdere segmenten dat passend is op deze plek.

Er wordt in het plan zelfs een ondergrondse parkeerkelder en zelfs in het midden van de stad! Het blijkt bij vele project onmogelijk, sterker nog; er worden plannen veranderd om het eruit te halen ten koste van woningen. We wisten dat het kon, dit is het bewijs. Het kan toch! We hebben daarom de wethouder oproepen om hier vaker op in te zetten en het niet meer los te laten.