De Koepel; is dit wat de Haarlemmers voor ogen hadden?

Het begon zo leuk, er was een enthousiaste stichting, een ambitieus plan met potentie en de raad werd uitvoerig geïnformeerd met filmpjes, brochures en constante updates (het leek bijna of er een communicatiebureau mee bezig was). Tot vervelens aan toe moesten we horen hoe geweldig alles wel niet zou worden, kracht van de herhaling zeggen we dan maar…

© Open de Koepel

Donderdag 18 april, enkele jaren later, stonden we wederom, op het kruispunt; we konden linksaf om de grip op het proces nog verder kwijt te raken, te hopen op een goede afloop en zo niet, dan een minimaal deel terug te krijgen en ook nog eens vervallen ook.

Of we konden rechtsaf waarbij we zeggen; genoeg is genoeg. Het is niet waargemaakt en men laat ook niet zien dat het waar gemaakt gaat worden. Het terugkooprecht inroepen, de directeurswoningen niet vervreemden en al helemaal geen samenwerkingsovereenkomst aangaan. Terug naar de markt met een tender waarbij een partij met goed plan en een goed bod zelfstandig te werk gaat. Er ligt immers een nota van ambitie en eisen die de invulling kan borgen.

Waarom zouden we dit doen? Het plan dat voorlag voldoet niet en heeft nog wel vele losse eindjes. Men zou kunnen zeggen, bioscoop, horeca, supermarkt, een MKB hub, huisvesting en onderwijs - wat is hier nu mis mee? Nou in ieder geval wordt er een loopje genomen met 'Open de Koepel', iedereen is welkom wordt er gezegd. Maar hoeveel Haarlemmers zullen hier nu echt gebruik van maken? En nog belangrijker kunnen maken?

Een commerciële onderwijsinstelling legt het collegegeld op €13.500 en voor enkele uitverkorenen kan dit verlaagd worden naar de helft. Alsnog 3x zoveel als regulier onderwijs met een overlappend aanbod dat met Inholland al succesvol in Haarlem aanwezig is. Het academische onderwijs laat nog vele jaren op zich wachten, sterker nog; als het er ooit komt.

Het onderwijs is slechts een fractie van de vulling van het totale complex, de overige functies zijn in oprichting, beoogd of vragen de gemeente om genoegen te nemen met een nog kleiner deel als terugkooprecht, als garantie, onder het mom 'om het onderwijs te realiseren'… laat dat nou net de partij zijn die wel al zeker is en het dus een drogreden is om het te vervreemden van het geheel.

‘De raad moet zich bezighouden met het plan te versterken i.p.v. alle scenario's te benoemen’, krijgen we te horen van betrokkenen bij het plan; versterken van wat? Achter ieder ballonnetje aanhollen om vervolgens een andere koers te varen zonder enige zekerheden?

Laten we wel wezen; ieder besluit was met hakken over de sloot, nooit heeft de stichting dan wel het college de raad volledig kunnen overtuigen. Zelfs nu, op het moment suprême heeft het college niet de aandacht besteed om de raad te overtuigen. Niet de moeite genomen om alle feiten, alle zekerheden die men stelt te hebben, alle wensen en gedegen onderbouwingen daarvan te bundelen en iedereen omver te blazen met de plannen. Nee, alles werd in brokjes aangeleverd, incompleet en vooral minimaal. Met zand strooien en mist creëren.

Is dat nou echt de Open Koepel die de Haarlemmers voor ogen hadden? Is dat nou echt de plek in de stad die Oost en West met elkaar gaat verbinden, die de kern van het centrum gaat verbreden?

Sommigen noemen het een historisch en wijs besluit, anderen een besluit dat gedoemd is te mislukken, de VVD betitelde het liever als een historische misser, een besluit in de categorie 'hadden we nou maar..'