VVD vormt coalitie op sociaal domein

Afgelopen donderdag is het de VVD gelukt om de zorg en ondersteuning voor Haarlemmers in 2020 te beschermen. Deze zorg kwam in het gedrang door een experiment van zorgwethouder Meijs voor de sociale basis. Hierin verdeelt de gemeente €16 miljoen onder de Haarlemsewelzijnsorganisaties voor de komende vier jaar.

© Beeldbank gemeente Haarlem

Een gelegenheidscoalitie van de VVD met D66 en CDA heeft voor een jaar uitstel gezorgd, om de wethouder zo de tijd te geven om haar experiment om te werken naar een deugdelijk plan.

De zorgwethouder bleek het afgelopen jaar niet open te staan voor constructieve suggesties. Zij legde aanbevelingen van de onafhankelijke rekenkamercommissie geheel naast zich neer. Deze voorspelde dat zonder aanpassing het niet mogelijk is om de effecten van de zorgsubsidies te beoordelen. Verder bleef de wethouder vasthouden aan het plan om de organisaties zelf te laten invullen welke doelen ze moeten behalen. Dit liet geen tijd voor de gemeenteraad om hierin wijzigingen aan te brengen, waarmee deze buitenspel zou komen.

De wethouder wilde ook geen nieuwe organisaties toelaten tot de "gesloten tafels" waar het geld wordt verdeeld.  "Hierdoor richt de wethouder zich niet op het vinden van de beste organisaties en de beste zorg, maar vooral op het behoud van de bestaande belangen." aldus woordvoerder Peter van Kessel. "Daarbij leidt deze gesloten opzet ertoe dat organisaties over elkaar heen buitelen in de strijd om taken en subsidies. Al met al ben ik niet overtuigd dat dit plan leidt tot goede zorg. Bij lange na niet."