Wat vindt de VVD van de gewijzigde huisvestingsverordening?

In de afgelopen vergadercyclus kwam een wijzing van de huisvestingsverordening aan de orde. Een belangrijk onderwerp was het tegengaan van het splitsen van woningen.

Als een woning wordt gesplitst in twee of die kleinere woningen kunnen meer mensen aan woonruimte worden geholpen. Gezien de groeiende vraag naar kleinere woningen kan dat een goede zaak zijn. Daar staat tegenover dat een dergelijke splitsing een eengezinswoning aan de markt onttrekt en dat voor de nieuw gevormde appartementen meestal een flinke huursom wordt gevraagd. In de meeste wijken bleek het niet nodig een vergunning aan te vragen om een woning te splitsen, een melding bij de gemeente volstond. In het voorstel is dat aangepast, een vergunning is voortaan vereist en in een aantal wijken wordt een dergelijke vergunning voorlopig niet meer verleend.

Het is een voorbeeld van de dilemma’s waar we ons voor gesteld zien, splitsen toe blijven staan en zo meer woningen creëren of splitsen verbieden en eengezinswoningen in stand houden. Wat voor ons de doorslag gaf was het grote aantal meldingen van overlast door de woningsplitsingen. In wijken rond het centrum is een toename van auto’s, fietsen en ook bewoners velen een doorn in het oog. Diverse wijkraden hebben ons benaderd met het verzoek om maatregelen te nemen.

Na uitgebreid overleg hebben we besloten gehoor te geven aan dit verzoek en in te stemmen met de wijziging van de huisvestingsverordening. Tegelijkertijd worden ook regels ingevoerd om Airbnb in goede banen te kunnen leiden. Het is prima als iemand tijdens de eigen vakantie zijn huis verhuurt via deze populaire site maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat een huis wordt aangekocht door een belegger met als enig doel dit het hele jaar te verhuren. Ook hier was het belangrijkste doel om overlast voor de omgeving te voorkomen en om die reden konden we ook met dit onderdeel instemmen.

De verordening kun je hier lezen.