Een kritische blik op de autoluwe binnenstad

Het centrum van Haarlem is om te wonen, te werken en te leven. Om de leefbaarheid van ons centrum te vergroten vergroten we het autoluwe gebied in de stad, alleen niet zonder gevolgen.

Uiteraard ondervinden we veel positieve effecten aan een vergroot autoluw gebied. Het centrum wordt leefbaarder, er is meer ruimte voor groen, voor de wandelaar en voor ondernemers om te ondernemen. Echter kost het uitbreiden van de autoluwe binnenstad inmiddels 100% meer dan initieel bedacht was toen we het plan goedkeurde.

Na een rommelige uitleg welke was toegevoegd bij het behandelen van het uitbreiden van de autoluwe binnenstad is er op verzoek van de VVD een technische sessie belegd omdat de financiƫle onderbouwing onder de loup te nemen. Hieruit bleek al snel dat de cijfers met de natte vinger waren berekend. Er werd gegoocheld met cijfers en uiteindelijk kwam onderaan de streep dan wel het bedrag uit waarop uitgekomen moest worden.

Nadat er na de technische sessie aanvullende vragen en uitleg was verstrekt heeft de VVD Fractie in de raad ingestemd met het verstrekken van het krediet van de autoluwe binnenstad omdat wij vinden dat het project doorgang moet vinden en dat het daadwerkelijk de leefbaarheid van onze binnenstad verhoogd. Echter zijn we ook kritisch en zullen we dat blijven zijn; het vrijgeven van het krediet en de enorme overschrijding van het budget zorgt voor een tekort. Een tekort van circa 800.000,- euro. En waar dat tekort mee gevuld gaat worden, dat is op dit moment nog niet bekend. Daarvoor gaan we kritisch kijken naar de kadernota aangezien daar het gat gedicht moet gaan worden.

Als VVD Fractie zijn wij huiverig om zaken telkens door te schuiven en uit te stellen naar de kadernota. We zullen dan ook tijdens de kadernota kritisch kijken hoe het college en de coalitie denkt dit tekort op te gaan vangen. Wij waken er in ieder geval voor dat er onnodig met geld gesmeten wordt.