De VVD zegt nee tegen bomen kappen voor parkeerplaatsen in de Hout

De Hout in Haarlem is een enorm belangrijk en heerlijk groen stukje van ons Haarlem. Er ligt echter een plan voor om een grote aanpassing te gaan maken in de Hout waarbij bomen gekapt moeten gaan worden en plaats moeten maken voor parkeerplaatsen. Monumentale bomen inruilen voor parkeerplaatsen op een plek waar dat niet nodig is, dat is voor de VVD onacceptabel.

Wanneer we grote aanpassingen maken in onze Hout dan moet dit de kwaliteit van de Hout ten goede komen en dan moeten de bomen uiteraard herplant worden. Echter komt daar in het huidige voorlopig ontwerp Dreefzicht niets van terecht.

Zelfs nog voordat de inspraakreacties volledig zijn meegenomen vindt de VVD dat het voorlopig ontwerp al te ver gaat. Deze verregaande wijzigingen zouden we niet voor moeten stellen daar dit onrust veroorzaakt. Onnodige onrust, want een plan waarin we monumentale bomen gaan kappen, inruilen voor parkeerplaatsen en er netto geen boom bij komt, daar stemmen wij natuurlijk niet mee in.

Dit is nu typisch een ontwerp wat terug naar de tekentafel moet, waarin meer rekening gehouden moet worden met de natuur, met de monumentale bomen en met de Hout. De Hout is voor ons een Haarlemse parel, daar moeten we zuinig op zijn.