Motie om Sportcentrum Hagedis open te houden aangenomen

Sportcentrum Hagedis, onderdeel van welzijnsorganisatie Haarlem effect/ Ecosol wordt in zijn voorbestaan wordt bedreigd. Het sportcentrum gevestigd in de Burgwalbuurt, biedt een bijzondere sportvoorziening aan mensen uit een kwetsbare groep, zoals mensen met een achterstand tot werk en/of met fysieke of psychische problemen.

Maar daarnaast is het sportcentrum ook belangrijk voor wijkbewoners van de Burgwal en de omliggende wijken, zoals de Scheepmakersdijk, Amsterdamse buurt.

Combiwel, de eigenaar van het pand, waarin de sportschool Hagedis gevestigd is, wil het pand verkopen. Zonder huurder erin, om een zo de hoog mogelijke opbrengst voor het pand te realiseren.

Opmerkelijk is dat Combiwel een Amsterdamse organisatie is, die zich inspant om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren. Het is natuurlijk tegenstrijdig dat Combiwel, een organisatie die zich dus inspant voor de collectieve leefbaarheid in de stad Amsterdam. In dit geval, in een andere stad (Haarlem) het tegenovergestelde doet en zo Sportcentrum Hagedis in zijn voortbestaan bedreigd. Tel daarbij op , dat het eigen vermogen van Combiwel in 2017 ruim € 3.000.000,- bedroeg.

Inmiddels heeft Stadsherstel laten weten mogelijk geïnteresseerd te zijn in het pand, met het Sportcentrum de Hagedis erin. Dat zou een mooie oplossing zijn. Echter dan moet Combiwel wel wat water bij de wijn doen. En dat weigeren ze tot nu toe.

De VVD heeft een motie opgesteld en daarin gevraagd aan de wethouder om nogmaals te bemiddelen in dit conflict en tevens mogelijke andere oplossingen voor te leggen aan de commissie Samenleving. Deze motie werd unaniem aangenomen de Haarlemse gemeenteraad.