Standplaatsenbeleid, VVD komt op voor de Haarlemse ondernemers

In de Commissie Ontwikkeling van mei werd het nieuwe standplaatsenbeleid besproken. Vanwege Europese en Nederlandse wetgeving mag geen vergunning voor onbepaalde tijd meer worden verstrekt. In het voorstel wordt dit maximaal 10 jaar, waarna ook andere ondernemers aanspraak op de standplaats kunnen maken.

Op zich lijkt dit een onvermijdelijke maatregel, maar voor sommige ondernemers pakt dit heel slecht uit. De huidige eigenaar van de bekende viskraam aan de Friese Varkenmarkt (sinds 1949 op deze plek!) maakte van de gelegenheid gebruik om in te spreken.

Hij heeft flink geïnvesteerd in zijn onderneming, in de veronderstelling dat zijn kinderen de zaak in de toekomst kunnen voortzetten. Tijdens de herinrichting van de Friese Varkenmarkt was men even vergeten zijn standplaats in te tekenen. Dat leidde tot een aantal verplaatsingen, hij werd zelfs bedreigd door bewoners van een nabijgelegen woonboot. Inmiddels is er een definitieve plek gevonden, al is het ontbreken van parkeerplaatsen een extra uitdaging. En dan hangt nu het zwaard van Damocles boven zijn hoofd: over 10 jaar misschien helemaal niets meer.

Is er dan geen oplossing? Jawel, als we deze viskraam een kiosk noemen is er niets aan de hand. De eigenaar krijgt dan een omgevingsvergunning en kan op deze plek zijn vak blijven uitoefenen. Dit is een vorm van maatwerk die bij schrijnende gevallen mogelijk is. Een oplossing ook die kan rekenen op veel steun, getuige de door maar liefst 3800 mensen ondertekende petitie die de eigenaar de wethouder aanbood. Voordeel van de ondernemer is ook dat hij als hij toe is aan zijn pensioen de kiosk kan verkopen of overdragen aan zijn kinderen.

Is de VVD dan niet voor de vrije markt?

In een debat met de PvdA heb ik duidelijk gemaakt dat de Haarlemse VVD een partij voor ondernemers is en dat dat ook betekent dat je de bestaande Haarlemse ondernemer waar nodig beschermt. En ja, soms vinden we dat belangrijker dan een door Brussel voorgeschreven volledig vrije markt!

Hoe nu verder? Het nieuwe beleid wordt nu eerst vrijgegeven voor inspraak. Daarna komt de definitieve versie ter besluitvorming naar de Commissie en de Raad. We overwegen op dat moment het voorstel te amenderen of een motie in te dienen om een “Viskiosk aan het Spaarne” mogelijk te maken. Op het eerste gezicht lijkt hiervoor steun te zijn van een flink aantal partijen. Of dat genoeg is voor een meerderheid zal moeten blijken, we houden u op de hoogte!