Op voorstel van de VVD wordt Haarlem gastvrijer voor de waterrecreant

In oktober besprak de commissie Bestuur de Ambitiekaart Haarlemse Wateren. Een ambitiekaart waar de VVD positief over kon zijn. Toch had de VVD nog één wens en dat was een vrijstelling van de doorvaartgelden voor kleinere vaartuigen en sloepen waardoor deze voortaan door kunnen varen zonder havengeld te betalen.

Deze wens sprak Eloy Aerssens uit in de commissie Bestuur: “De ambitiekaart Haarlemse Wateren, naar de mening van de VVD een prima stuk. Het geeft alle ruimte om van Haarlem echt een stad maken waar de waterrecreant zich welkom voelt. Dat welkome gevoel is voor ons alleen nog niet helemaal compleet. Wij zouden ook voor een vrijstelling zijn van de doorvaartgelden… Wij zouden er graag vaart mee willen maken.”.

Met het vaststellen van de Verordening Havengelden 2019 wordt uitvoering gegeven aan deze wens. Kleinere vaartuigen en sloepen kunnen voortaan doorvaren zonder havengeld te hoeven betalen (als de brug niet voor ze omhoog hoeft). Deze verordening is op 29 mei vastgesteld door de raad.

We hebben er 8 maanden op moeten wachten, dus de vaart zat er misschien niet echt in, of zoals Anne Sterenberg in de commissie Bestuur aangaf: “We hebben gevraagd om vaart te maken met het voorstel, nou hebben we misschien een fluisterboot gekregen, want we zijn een paar maanden verder. Maar het was een hele mooie tocht en wij zijn heel tevreden met het resultaat”.

Haarlem wordt hiermee echt een stad waar de waterrecreant zich welkom voelt.