Invoering milieuzone in Haarlem onacceptabel

De coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en CDA wil een milieuzone in Haarlem in gaan voeren. Een milieuzone waarbij op termijn mogelijk uw auto uit Haarlem verbannen zal worden. Dat betekend dat u met uw auto wellicht in de toekomst niet meer welkom bent in Haarlem. De oplossing volgens de coalitie? Uw auto wegdoen of een nieuwe kopen, aldus de PvdA.

Voor de VVD Haarlem is dat natuurlijk onacceptabel. Het verplicht moeten kopen van een nieuwe auto of het verplicht wegdoen van een auto is niet wat we in Haarlem willen.  Uiteraard willen wij ook een schone en leefbare stad. Maar is er dan een probleem vraag je je af? De luchtkwaliteit van Haarlem voldoet ruimschoots aan de Europese luchtkwaliteitsnormen. Daarbij draagt de ontwikkeling van elektrisch rijden ook bij aan een betere, schonere en leefbare stad. Dat willen we juist stimuleren, maar dat draagt een milieuzone niets toe bij, daar zij andere maatregelen voor te bedenken, zoals positieve maatregelen als het goedkoper maken van parkeren voor auto’s die elektrisch rijden.

Bovendien wordt door de milieuzone de ondernemer ook hard gepakt. Opeens zit je als ondernemer met een wagenpark dat niet meer de stad in kan. Zo ga je niet om met onze ondernemers en de werkgelegenheid in de stad.

Ook de vorige GroenLinks wethouder Sikkema is het volledig met de VVD eens, een milieuzone is onzin. Dat schreef zij al in 2017 in een brief aan de commissie Beheer. Dat we nu, zonder enige reden, twee jaar later toch weer een milieuzone in willen gaan voeren heeft alleen veel kosten in het vooruitzicht. Kosten voor de stad, en dus voor iedere inwoner, voor de kosten van het invoeren van een milieuzone. Kosten voor ondernemers, die hun wagenpark drastisch moeten veranderen. Kosten voor bewoners, voor het kopen van een nieuwe auto.

Een milieuzone in Haarlem gaat niet bijdragen aan het welzijn van Haarlemmers. Dat is duidelijk. Andere maatregelen zijn effectiever en logischer wat betreft de VVD.

VVD Haarlem zal dan ook tegen de invoering van een milieuzone stemmen. Wij staan pal voor ondernemers, voor bewoners en voor Haarlem!