Bouwend Haarlem: “Woonruimte gezocht(en snel!)”

In juni waren we bij een bijeenkomst van Bouwend Haarlem in de Lichtfabriek met als titel: “Woonruimte gezocht(en snel!)”. Stel je hebt door omstandigheden nú een huis nodig in Haarlem, waar kun je dan terecht? Met ruim 120 ontwikkel- en vastgoedexperts die betrokken zijn bij Haarlem werd deze vraag ontrafeld.

De Haarlemse bouwopgave werd blootgelegd en er zijn diverse oplossingsrichtingen -inclusief locaties- bedacht.

Nils Klopper van de Provincie Noord-Holland besprak op basis van diverse cijfers de problematiek in de regio en Haarlem in het bijzonder. Conclusie: tot 2030 moeten we ieder jaar 800 woningen toevoegen in de stad om zowel de bevolkingsgroei te kunnen accommoderen als het huidige tekort van ca. 3.500 woningen in te lopen. 

Chris Schaapman, directeur Elan Wonen vroeg de zaal om hulp: "Als u een leegstaand kantoorpand of stukje grond kent of heeft, laat het ons weten. Haarlem heeft u nodig!" 

Aan 15 ronde tafels werd de Grote Haarlemse Woonquiz gespeeld. De diverse teams kregen aan de hand van 21 vragen verdeeld over de drie categorieën 'urgentie', 'Haarlem' en 'oplossingen' de kans om kennis te vergaren én kennis te delen. 

Vragen als "Wat was de gemiddelde zoektijd (niet inschrijftijd) naar een sociale huurwoning in Haarlem?" (5,1 jaar), en "benoem belemmeringen voor snelle (woningbouw)ontwikkelingen” kwamen langs.

 

Ook werd gevraagd naar concrete oplossingen en potentiele ontwikkellocaties. Suggesties als het pand van Hudson's Bay in de nabije toekomst en de Meerwijkplas werden aangereikt.

Zorgelijk was wel dat uit gesprekken met enkele ontwikkelaars bleek dat zij Haarlem op dit moment links(!) laten liggen vanwege de eisen van deze coalitie zoals minimaal 40% sociale huurwoningen in elk nieuw project.

Hopelijk zijn er genoeg andere ontwikkelaars die zich niet laten afschrikken want we zeiden het al eerder: we moeten bouwen, bouwen, bouwen!