Een goed verhaal voor de zorg

Ook in Haarlem neemt de behoefte aan zorg en maatschappelijke ondersteuning toe. Een proactieve overheid houdt hier rekening mee. Met een beetje hulp van de VVD werkt Haarlem nu hard aan het wegwerken van de opgelopen wachttijden in de zorg. Het is ook belangrijk om de kosten van de extra zorg in de gaten te houden..

In Haarlem stijgt het aantal aanvragen in de WMO de komende jaren met 35% tot 50%. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Haarlem. Dat betekent een extra last van €10 miljoen per jaar op de gemeentebegroting. Dat zijn kosten voor de zorg en voor extra ambtenaren. 


Daarom heeft Peter van Kessel (woordvoerder zorg) technische vragen gesteld en naar aanleiding van de antwoorden hierover een motie ingediend bij de kadernota. In de motie wordt het college van B&W opgeroepen om deze zorgkosten een plaats te geven in de begroting. De gemeente moet namelijk vooruit zien. Anders loopt Haarlem het risico dat de toenemende zorgvraag leidt tot minder zorg, een hogere schuld, onverwachte bezuinigingen op andere dossiers of een combinatie hiervan. Een meerderheid in de gemeenteraad deelde de oproep van de VVD. Een goed verhaal voor de zorg in Haarlem. En een goed verhaal voor de financiën.