Max van Aerschot bedankt voor bewezen diensten

Onlangs ontving de fractie Max van Aerschot, de oud-stadsbouwmeester om hem te bedanken voor de tien jaar die hij actief is geweest en de stad letterlijk op de kaart heeft gezet.

We spraken over lopende ontwikkelingen, zijn visie op de stad en ontvingen van hem zijn nieuw verschenen boek ‘Max van Aerschot, stadsbouwmeester Haarlem stad en regio 2008-2018’. 

Het boek geeft een mooie inkijk in de ontwikkelingen die zijn gepasseerd en ‘de hand van Max’ hierin daarnaast diverse interviews met een verscheidenheid van personen over Max en zijn werk.


De fractie heeft Max vervolgens bedankt met bloemen en het welbekende vaasje voor bewezen diensten.