Deliterrein een duur plan vervangt een mooi plan

In 2018 lag de verkoop en de overeenkomst voor de ontwikkeling van het Deliterrein, naast de Waarderbrug, in de gemeenteraad. Een prima plan met een grote variatie in het soort woningen en een goede opbrengst voor de stad.

© Foto; Schoterkwartier.nl

Uiteindelijk stemde de meerderheid van de gemeenteraad in met een motie om in plaats van 40 sociale koopwoningen een groter aantal sociale huurwoningen in het plan te verwerken. Terug naar de tekentafel betekende dit.

De nieuwe overeenkomst lag nu, een jaar later, wederom in de raad. 51 sociale huurwoningen waren in het plan verwerkt, 40 sociale koopwoningen waren weggelaten. Mensen die wilden doorstromen naar een koopwoningen hebben het nakijken en bovenal heeft iedereen die een woning wenst een jaar moeten wachten. Opbrengst van de wijziging? Een lagere opbrengst van ettelijke miljoenen.

De VVD heeft bezwaar tegen de gang van zaken, alleen heeft de meerderheid van de raad hiertoe besloten. Een poging van de VVD om de lagere opbrengst te dekken uit de reserve Ongedeelde Stad, aangelegd door de coalitie om de bouw van sociale huurwoningen te stimuleren strandde omdat hiervoor geen meerderheid was. De stad blijft weliswaar met 11 woningen meer, maar met ettelijke miljoenen minder achter.