VVD tegen overbodige regels Jeugdhulp

Op 11 juli besprak de raad de nieuwe Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2019. De vernieuwde verordening moet ertoe leiden dat de gemeente zorgfraude beter kan voorkomen en bestrijden in de uitvoering van de Jeugdwet.

Geld moet daar naartoe gaan waarvoor het geld bedoeld is, niet naar zorgfraude dus de VVD staat altijd positief tegenover voorstellen waarin fraude wordt aangepakt. De vraag was alleen of we dit met alle maatregelen uit het voorstel zouden bereiken of dat we in tegenstelling tot de overbodige regel schrapsessies die in het land plaatsvinden juist overbodige regels toevoegen aan deze verordening.  

In de nieuwe verordening staat namelijk dat jeugd-ggz behandeling niet door bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad van de budgethouder mag worden uitgevoerd. Deze nieuwe regel hebben we in de commissie uitgebreid besproken omdat dit ertoe zou kunnen leiden dat ouders die gekwalificeerd zijn om de zorg voor hun kind te verlenen dit niet meer kunnen doen. Daarmee bestrijden we geen fraude maar zorgen we er mogelijk voor dat het kind elders op een wachtlijst komt te staan.   

De VVD heeft de wethouder daarom in de commissie verzocht om aanvullende informatie over de huidige situatie, over hoeveel gevallen hebben we het? De gemeente was op de hoogte van een tweetal situaties waarin de ouder/verwanten op professionele basis de hulp aan het kind wilde verlenen. Die situaties zijn door het CJG afgewezen i.v.m. de beroepscode waarin het ongewenst is om professionele hulp te verlenen aan aanverwanten. In de oude situatie kon men in bezwaar gaan tegen deze beslissing. Zo zou maatwerk mogelijk zijn wanneer de hulp elders niet voorhanden is.  

De VVD snapt dan ook niet waarom extra regels nodig, uit de oude situatie blijkt niet dat we hier grootschalige fraude mee gaan bestrijden, we maken maatwerk alleen onmogelijk. Terwijl de hulp aan kinderen voorop zou moeten staan. De VVD heeft daarom een motie gesteund die dit alsnog mogelijk moet maken. En haar kritiek uitgesproken op het toevoegen van onnodige regels. De motie is gelukkig met een meerderheid aangenomen.