Nieuwe democratie? Gemeente moet eerst maar eens goed doen wat ze goed moet doen

De coalitie heeft in haar coalitieakkoord besloten om de democratie in Haarlem te willen vernieuwen. Op 11 juli bespraken we in de raad het daaruit volgende Actieprogramma Nieuwe Democratie 2019-2022.

De VVD is altijd al kritisch geweest op de plannen van het college om een speciaal programma op te tuigen om ‘onze democratie te gaan vernieuwen’. De gemeente gaat hier namelijk ongeveer 250.000 euro per jaar aan uitgeven? En waaraan? Aan experimenten. Natuurlijk moeten we er als gemeente voor zorgen dat onze inwoners zich meer betrokken voelen, wat de VVD betreft bereik je dat door je zaken gewoon goed op orde te hebben. Niet met experimenteren omdat dat tegenwoordig ‘hip’ is.

Je zaken goed op orde hebben wil voor de VVD zeggen dat we onze participatieprocessen goed moeten gaan uitvoeren, de inspraakperiodes goed moeten verlopen, de informatieavonden moeten goed in elkaar steken met duidelijkheid over de verwachtingen en bewoners moeten kunnen vertrouwen op de informatie die ze krijgen. Dat gaat wat de VVD betreft momenteel nog te vaak fout. Zo kocht het college een stuk grond aan de Nieuweweg 2 voor een DomusPlus voorziening zonder participatie met de buurt en horen we ook veel commentaar op de inspraakprocedures van de ontwikkelvisies.

Je zaken op orde hebben is voor de VVD dus geen nieuwe democratie, dat is doen waarvoor wij er zijn. Natuurlijk is de VVD actieve Haarlemmers dankbaar voor hun inzet voor de stad. Input vanuit de stad is altijd welkom, maar deze kunnen we ook niet afdwingen. En tevreden burgers komen meestal niet inspreken. En al helemaal niet als de bijeenkomsten van de gemeente worden gepland op momenten dat de gemiddelde Haarlemmer aan het werk is.

De Nieuwe Democratie? Een leuk idee maar eerst maar eens onze zaken op orde brengen, daar kunnen we ons geld beter aan besteden.