Toetsingscriteria locatie Domus(Plus) en Skaeve Huse rammelen

In oktober 2018 ging het college over tot de aankoop van Nieuweweg 2 met het idee om daar een DomusPlus voorziening te realiseren. Het college werd toen deels door de raad teruggefloten: het zou nog niet vaststaan dat de aankoop van de Nieuweweg 2 ten behoeve van deze voorziening zou zijn.

© NH nieuws

Althans, dat beeld werd geschept. De VVD was hier in 2018 al heel duidelijk over: Een voorziening voor beschermd wonen en een maatschappelijke opvang van personen met een verstandelijke beperking, afwijkende leefstijl en chronische gedragsstoornissen. Uitbehandelde verslaafden aan de rand van een park in een omgeving op nog geen 5 minuten van een school, een sportvereniging en een kinderopvang. Voor de VVD Haarlem allemaal elementen die de aankoop van de locatie aan de Nieuweweg 2 voor DomusPlus onwenselijk maakt.

Begin 2019 deed het college nogmaals een poging om deze locatie erdoor te drukken. Gelukkig lukte het de VVD wederom om dit tegen te houden, er moest eerst een deugdelijk onderzoek komen naar alle geschikte locaties.

Voor dat onderzoek zijn toetsingscriteria noodzakelijk. Deze besprak de raad op 11 juli en wat de VVD betreft rammelen deze aan alle kanten. Wederom neemt het college de zorgen van de omwonenden van de Nieuweweg 2 niet serieus. Hoezo Nieuwe democratie?

Met het vaststellen van deze toetsingscriteria denkt het college haar valse start even gemakkelijk goed te maken. Dat was mogelijk geweest, als er een deugdelijk onderzoek had geleden naar de criteria. Dat was mogelijk geweest als er knock-out criteria waren opgesteld: waar trekt het college de streep en gaat de veiligheid en het woongenot van de omwonenden voor?

Nee, met deze toetsingscriteria werkt het college nogmaals toe naar de locatie die het college al in 2018 voor ogen had: de Nieuweweg 2.  Zo is een van de criteria dat de voorziening op 100 meter afstand van bewoning gerealiseerd mag worden. Dat is dus een hele kleine afstand. Voor de beeldvorming, dat is maar 1 minuutje lopen. Iemand die nog 100 meter kan lopen komt doorgaans al niet meer in aanmerking voor een gehandicapten parkeerkaart, zo dichtbij is 100 meter.

Ook heeft het college informatie over andere steden die in het stuk van september 2018 nog wel stond opgenomen geschrapt uit het nieuwe stuk. Zo lezen we in dat stuk bij de voorgestelde criteria nog dat Rotterdam 300 meter afstand aanhoudt., die informatie is in dit stuk voor het gemak maar geschrapt zonder enige toelichting.

En hetzelfde heeft het college gedaan met het criterium over de tijdsduur van de beschikbaarheid van de locatie. Deze staat in het stuk van 2018 nog op 5 jaar op basis van vergelijkbare initiatieven in andere steden. En wat doet het college in dit voorstel? Het college zet het criterium zonder verdere toelichting op 15 jaar. Zou dat er iets mee te maken hebben dat wij als gemeente de Nieuweweg 2 inmiddels in bezit hebben en de kans klein is dat andere locaties voor 15 jaar beschikbaar zijn in een stad met een grote bouwopgave?

Al met al rammelde het stuk voor de VVD aan alle kanten omdat een goede onderbouwing van de criteria echt ontbreekt. En daar vraagt een onderwerp als deze wel om, juist om de omwonenden duidelijk te maken dat we hun zorgen (want die zullen er zijn zodra een locatie in beeld komt) serieus nemen.

Dat doen we niet met niet onderbouwde criteria. De VVD heeft daarom niet ingestemd met het voorstel. Daarvoor moet er eerst een stuk liggen waarin alle inwoners van Haarlem serieus worden genomen en niet alleen de doelgroep waarvoor de voorziening is. Wederom een slecht voorbeeld van ‘Nieuwe democratie’.