Leeftijd sekswerkers in Haarlem

Al geruime tijd wordt in de Haarlemse raad de discussie gevoerd over de leeftijd van sekswerkers in Haarlem. Deze discussie stamt al uit begin 2018 en leek op 15 februari 2018 te zijn beslecht toen de raad een amendement aannam waarin we besloten om landelijke wetgeving af te wachten. Case closed zou je denken.

Maar niet wanneer de burgemeester hier een persoonlijke strijd van heeft gemaakt. Wat hem betreft moet de leeftijd van sekswerkers in Haarlem van 18 naar 21. Dus werd de raad dit jaar verrast met een nieuw voorstel waarin wederom is opgenomen dat de leeftijd van sekswerkers naar 21 zal gaan. Er werd dus tegen de opdracht van het aangenomen amendement (VVD, D66, GL en SP) in niet gewacht op landelijke wetgeving.

Wederom woedde er een stevige discussie in de commissie en raad. Maar wederom was ook duidelijk dat een meerderheid van de raad nog steeds de landelijke wetgeving wil afwachten. Daarnaast was er veel kritiek op de burgemeester die alsnog zijn zin door wil drukken. De raad is immers de baas.

Dus besloten de VVD, D66, GL en SP om wederom een amendement in te dienen. We wachten op landelijke wetgeving. In de raad van 11 juli staakten de stemmen omdat niet iedereen aanwezig kon zijn. In de raad van 19 september werd er daarom opnieuw over het vernieuwde hoofdstuk van de APV over sekswerkers met het amendement gestemd. Helaas waren er deze avond 3 voorstanders van het amendement verhinderd. De VVD heeft toen het verzoek gedaan aan de raad om te pairen, omdat duidelijk was dat de verhoudingen in de raad eigenlijk anders liggen: namelijk de leeftijd op 21 houden i.p.v. naar 18 brengen. En omdat het al tegen de wens van de meerderheid van de raad was dat dit voorstel opnieuw werd ingebracht door de burgemeester. Er is vorig jaar immers al een amendement aangenomen om op landelijke wetgeving te wachten. Deze oproep vond onvoldoende gehoor, 1 raadslid was bereid om te pairen.

De leeftijd in Haarlem zal voor de sekswerkers daarom van 18 naar 21 gaan. Maar zoals gezegd, de raad is de baas dus de Haarlemse VVD werkt op dit moment aan een Initiatiefvoorstel met D66, GL en de SP om dit weer terug te draaien. We zijn immers met de meerderheid en we hebben dit al eerder besloten in 2018.

Het lijkt nu allemaal heel erg om het proces te gaan, maar de discussie ging ook zeker om de inhoud. In de tussentijd heeft het college geen steekhoudende argumenten aan kunnen dragen om de leeftijd in Haarlem alvast voorlopend op landelijke wetgeving aan te passen. Wat de VVD betreft verhogen we hierdoor juist het risico dat er nog meer sekswerkers in de illegaliteit zullen verdwijnen. En de mensenhandel en illegaliteit moeten wat de VVD betreft juist keihard aangepakt worden. 

To be continued.