Statushouders en inenten: liberale dilemma’s in de commissie samenleving

Op donderdag 26 september vond de raadscommissie samenleving plaats. Namens de VVD Haarlem heeft Peter van Kessel het woord gevoerd over het sociaal programma statushouders, de nota jeugdbeleid en over de antwoorden op de schriftelijke vragen van de VVD over de liquiditeitsproblemen bij Kenter Jeugdhulp.

In het debat over statushouders heeft de VVD het bestuur wederom opgeroepen tot meer investeringen in woningbouw. Peter van Kessel: “Haarlem heeft in 2017 besloten om statushouders voorrang te geven op vrijkomend woningaanbod. Leg dan aan jonge Haarlemmers maar eens uit waarom zij al 8 jaar op een wachtlijst staan en nog even bij pa en ma op de zolder mogen blijven wonen. Overigens wijs ik op het gevaar dat statushouders de schuld hiervan krijgen en we daarmee de integratie op achterstand zetten. We moeten hier juist het bestuur van de stad op aankijken. Ook hierom, investeer in woningbouw en voldoende leefruimte voor Haarlemmers en statushouders.

Bij de nota jeugd heeft de VVD vooral haar zorgen geuit over de lage vaccinatiegraad in Haarlem (van 84,8%). Een lastig dilemma is hoe de vrijheid van inenten zich verhoudt met liberale uitgangspunten. Peter van Kessel: “Dat is best een struggle voor liberalen. Aan de ene kant wil je zelf over je eigen lichaam gaan. Ik pleit ook niet voor verplicht inenten. Alleen de vrijheid van je eigen lichamelijke integriteit stopt waar je de veiligheid van anderen in gevaar brengt. Als de vaccinatiegraad in Haarlem onder kritieke grenzen daalt en andere kinderen lopen hierdoor gevaar, dan zal je als overheid toch hard moeten nadenken of je niet meer kan doen.”

De vergadering werd live uitgezonden en is hier terug te kijken: https://haarlem.notubiz.nl/vergadering/588180/%2026-09-2019