Een zorgelijke ontwikkeling

Het zal u niet ontgaan zijn dat er heel veel bouwprojecten worden behandeld in de Commissie Ontwikkeling. Ontwikkelvisies, startnotities, ze vliegen ons om de oren. Nou is er niets mis met het bouwen van woningen, er is een enorm tekort in onze mooie stad aan het Spaarne en ook de VVD heeft als leus “bouwen, bouwen, bouwen!”

Wat ons wel verontrust is het soort woningen dat wordt gebouwd. De coalitie zet vol in op de bouw van zoveel mogelijk sociale huurwoningen en daardoor lijken mensen die bijvoorbeeld op zoek zijn naar een betaalbare koopwoning buiten de boot te vallen. 

Enkele voorbeelden:

·         Bij de ontwikkelvisie Spaarndamseweg wordt ingezet op 50% sociale huur, de overige 50% is vrij; weinig kans op betaalbare koop dus.

·         Uit de startnotitie Stephensonstaat blijkt dat het laatste deel van de “Remise” op een andere plek wordt gebouwd dan oorspronkelijk gedacht en worden er in plaats van 32 sociale koopwoningen 60 sociale huurwoningen gebouwd.

·         Bij de startnotitie “Entree Verre Oosten Schalkwijk” wordt gesproken van 40% sociale huur, 40% midden(koop/huur) en 20% vrije sector

Toch spreken wij geregeld mensen, vaak tweeverdieners van tussen 20 en 30 jaar oud die graag een eerste (starters-)woning in Haarlem zouden willen kopen in plaats van huren. Maar zij staan niet op een wachtlijst. De enige bestaande wachtlijst is namelijk die voor een sociale huurwoning. 

De VVD vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Als oppositiepartij hebben wij bij de huidige coalitie weinig in te brengen, maar we blijven aandacht vragen voor de groep die wil starten met een eerste koopwoning! We merken intussen dat ook bij enkele andere partijen het besef begint door te dringen dat er meer nodig is dan alleen sociale huur om startende Haarlemmers een passende woning aan te kunnen bieden.