Als iets te mooi lijkt…..

In de commissie Ontwikkeling werd eind augustus de Startnotitie van het Project IJsbaanlaan behandeld. Het gaat hier om het parkeerterrein bij de IJsbaan en het Kennemer Sportcenter waar de coalitiepartijen woningen willen gaan bouwen. Het parkeerterrein blijkt geregeld helemaal vol te staan, dus als je daar gaat bouwen zal je op de een of andere manier het verlies aan parkeerplaatsen moeten compenseren. Sterker nog, voor de toekomstige bewoners moet er natuurlijk ook voldoende parkeerplek zijn.

Uiteindelijk moeten er dus ná het bouwen van de woningen meer parkeerplaatsen zijn dan vòòr de bouw. En daarbij moet het groen minimaal behouden blijven en dit alles dient kostenneutraal gerealiseerd te worden Dat is nogal wat’, zeker als je bedenkt dat het vooral om de bouw van sociale huurwoningen gaat waardoor de grond minder op zal brengen dan wanneer er ook duurdere woningen gebouwd kunnen worden.

Mijn vader zei altijd: “als iets te mooi lijkt om waar te zijn is het dat meestal ook”. Maar goed, er komt dus een onderzoek en we achten het resultaat af. De VVD wil in elk geval niet dat er voor dit project verder getornd wordt aan de parkeernorm, er is de afgelopen tijd al teveel gemarchandeerd met het aantal parkeerplaatsen bij diverse projecten.

Wij zijn absoluut voorstander van het bouwen van woningen, maar niet ten koste van alles! 

Ook onderdeel van het plan is mogelijk te bouwen op de groenstrook langs de JP Coenlaan. Voor de VVD en een aantal andere partijen is dat een stap te ver. Daarom hebben we samen met CDA, D66,SP, HvH en LH een amendement ingediend om deze groenstrook in elk geval te behouden. Tot verbijstering van veel raadsleden en bewoners op de tribune kreeg dit toch behoorlijk groene amendement geen steun van GroenLinks! Daar was men deze keer kennelijk meer links dan groen. Hierdoor haalde het amendement helaas net geen meerderheid.

Enkele dagen later kregen we nog een reactie van wijkbewoners en een deel daarvan willen we u niet onthouden: 

Geachte heren Blokpoel en Bruch,

We willen u graag nog bedanken voor de steun en het indienen van het amendement over de bomenstrook langs de JP Coenlaan. Helaas geen meerderheid. Dat is erg jammer ….

……De uitleg van PVDA en vooral Groen Links om het amendement niet te steunen viel ons erg tegen. Bij dhr. Wiedemeijer bespeurden wij geen enkele moeite om iets van het gevoel van burgers hier in de buurt te begrijpen. PvdA wil zo snel mogelijk, zo veel mogelijk sociale woningbouw. Onze buurt is helemaal niet tegen sociale woningbouw, wel tegen slechte stedenbouwkundige plannen. Mevrouw Oosterbroek zette vooral zichzelf en haar partij klem door een onnavolgbaar verhaal op te houden over water- en groenkaarten. Bomen die niet op een ecologische kaart staan lijken bij Groen Links ‘vogelvrij’. Bovendien vergat ze de belangrijkste kaart: de bestemmingsplankaart waarin de bomenstrook bestemd is als ‘Groen’. Wethouder Roduner heeft onze inbreng vooral voor zijn eigen voordeel gebruikt. Hij gaf aan dat er ook bewoners zijn die er constructief in staan, om vervolgens volledig voorbij te gaan aan onze zorgen over stedenbouwkundige kwaliteit, financiële haalbaarheid en behoud van groen en bomen…. Dat voelt echt niet goed. 

Tot zover de reactie uit de wijk, wordt ongetwijfeld vervolgd!