Doorstart zorgtaken van Tafeltje Dekje

De VVD Haarlem heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de berichtgeving dat Tafeltje Dekje zonder ingrijpen stopt per 1 januari 2020. Sinds 1956 verzorgt UVV/Tafeltje Dekje een warme maaltijdvoorziening in Haarlem.

Met de hulp van ruim honderd vrijwilligers voorziet Tafeltje Dekje maaltijden voor Haarlemmers met een kleine beurs die niet in staat zijn zelf de warme maaltijd te bereiden. Dit draagt eraan bij dat Haarlemmers die dat willen - met wat hulp - in ruime mate van zelfstandigheid in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Tafeltje dekje voorziet ook in specifieke zorgtaken en verschilt van gewone afhaalmaaltijd-diensten. Het is van belang dat deze zorg voor deze specifieke groep Haarlemmers niet stilvalt. Peter van Kessel is hierover in gesprek met vrijwilligers van Tafeltje Dekje en gaat op 31 oktober in debat hierover in de commissie samenleving.