Gevoelige startnotitie Schalkwijk

Er stond een startnotitie voor de Entree van het Verre Oosten op de agenda, weet u wat er mee wordt bedoeld? Wij moesten toch wel even goed zoeken, het blijkt het gebied te zijn tussen het in aanbouw zijnde Vijverpark en de Ringvaart en grenzend aan de Schipholweg in Schalkwijk. Een gebied met twee volkstuinverenigingen, hockeyclub Saxenburg en de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De vraag lag voor om een budget beschikbaar te stellen om te onderzoeken of er in dat gebied rond de 500 woningen en een duurzame warmtebron toegevoegd kunnen worden. 

Het onderzoek moest uitwijzen of de volkstuinen en de hockeyclub ergens anders in de omgeving zouden kunnen landen zodat de ontwikkeling mogelijk was. Het gaat alleen om 6 hectare volkstuin waarbij het college heeft beloofd om 10% extra toe te voegen bij verplaatsing. Daarbij heeft de hockeyclub al een tijd behoefte aan een derde veld. Al met al een flinke opgave in een klein gebied. Een voordeel, de waterzuiveringsinstallatie houdt er mee op in 2022.

De gedachte van eventuele verplaatsing zorgde voor grote vraagtekens bij de tuinders van de twee verenigingen, sommigen zagen letterlijk hun levenswerk al vernietigd worden. Niets is minder waar gelukkig aangezien het besluit om een onderzoek gaat. 

Wat ons betreft is het onderzoeksgebied voor de gehele opgave nogal klein en heeft het college net vorig jaar besloten om een kavel aan de overzijde van de Schipholweg te kopen. Daarbij liggen er ook de voetbalvelden van HYS in de buurt. Om die redenen hebben we een amendement geschreven met D66 om het onderzoeksgebied uit te breiden met de kavels ten noorden van de Schipholweg. Het amendement kreeg brede steun in de gemeenteraad en het onderzoek werd eveneens gesteund. Als VVD vinden wij dan ook dat een onderzoek voor het gebied plaats moet vinden om alles mogelijk wegen te verkennen en niet op voorhand al zaken uit te sluiten. 

Zijn wij dan voor verplaatsing van de volkstuinen? Nee, in principe niet omdat het onevenredig veel aantast in de omgeving, het veel leed veroorzaakt en het zeer kostbaar is een dergelijke voorziening elders weer op te bouwen. Daarnaast gaan er vele jaren overheen voordat een groene omgeving als de volkstuinen weer opgebouwd is.

 

We wachten het onderzoek af en kijken naar alle mogelijkheden die dit gebied te bieden heeft!