Geen voorrang voor krakers!

In de vergadering van de Commissie Ontwikkeling van oktober stond op de agenda het pand aan de Lange Wijngaardstraat 14. Dit pand was in het verleden bekend als het Joods Gemeenschapshuis.

Het gebouw genoot binnen de Joodse gemeenschap, ook op landelijk niveau, faam en in het gebouw kwamen landelijke Joodse organisaties samen. Het gebouw was als ontmoetingsplaats voor de Joodse gemeenschap zeer betekenisvol. 

In 1951 werd het pand door de gemeente aangekocht en werd het kantoor van de verkeerspolitie er gevestigd. In een breed gesteunde motie heeft de raad in november 2018 gevraagd wat de mogelijkheden zijn om dit pand haar Joodse geschiedenis terug te geven. Te denken valt dan aan een maatschappelijke bestemming waarbij in elk geval een gedeelte van het gebouw toegankelijk is voor het publiek. 

Tot onze verbijstering blijkt dit pand al sinds 1976(!) gekraakt te zijn. Om een publieke functie te bekostigen wordt er aan gedacht in het pand enige appartementen te vestigen. Op zich een goed plan, maar waar de VVD zich absoluut niet in kan vinden is om die appartementen dan met voorrang aan de huidige krakers aan te bieden. 

Kraken is wat de VVD betreft diefstal. Het is sowieso al ongelofelijk dat er al 40 jaar lang krakers worden gedoogd in een pand dat in het bezit is van de gemeente. Wat ons betreft hebben krakers niet meer rechten dan elke willekeurige Haarlemmer. We hebben ons dan ook duidelijk tegen dit onderdeel van het plan uitgesproken. Appartementen prima, maar gewoon aanbieden aan alle Haarlemmers!