VVD tegen bezuiniging op onderhoud stad

Tijdens de begroting heeft de coalitie van GroenLinks, PvdA, CDA en D66 besloten om te bezuinigen op het onderhoud van onze stad voor E 1 miljoen per jaar. Dit met alle negatieve gevolgen weer voor de stad.

Door dit besluit komen onze wijken, straten en parken er minder goed bij te liggen. Uiteraard heeft de VVD tegen dit besluit gestemd.

Behalve dat de stad slechter wordt onderhouden, schuif je zo ook problemen door naar de toekomst. Iedereen weet dat als je op onderhoud van je huis bezuinigd of uitstelt, je dat later toch moet doen en je dat je dan vaak duurder uit bent.

Voor het gemak heeft het college van B&W de indicator “Percentage Haarlemmers dat (zeer) tevreden is over het onderhoud van de openbare ruimte in hun wijk”, maar geschrapt uit de begroting, bleek tijdens de behandeling daarvan.

Datzelfde geldt voor de indicator “Percentage openbare ruimte waar dagelijks onderhoud voldoet aan het beeldkwaliteitsniveau” (die indicatoren stonden nog wel in de vorige begroting).

Door de bovengenoemde bezuinigingen zullen deze indicatoren verslechteren, dus dat wil het college waarschijnlijk liever niet op papier zien. VVD Haarlem heeft een motie ingediend tijdens de begroting zodat dit wel inzichtelijk moet blijven. Deze motie is aangenomen. Wij blijven ons inzetten voor een goed onderhouden stad. Dat is goed voor de leefbaarheid en de toekomst van Haarlem.