Informatiebeveiliging in goede handen?

De VVD vindt het belangrijk dat de raad en de inwoners zekerheid hebben dat informatie en informatiebeveiliging in goede handen zijn. Die zekerheid is er op dit moment niet.

Eerder dit jaar is onderzoek gedaan naar de informatiebeveiliging van de gemeente. Daaruit bleek dat de gemeente niet 'in control'  is en dat de gemeente en de gegevens van inwoners onnodig risico lopen. https://haarlem.vvd.nl/nieuws/34840/vvd-kritisch-over-informatiebeveiliging-privacygevoelige-gegevens-inwoners. De onderzoekers deden een aantal aanbevelingen die door de gemeenteraad werden overgenomen. De wethouder moest aan de bak om dit voor het einde van het jaar te verbeteren. Dat is nog maar ten dele gelukt. Onze zorgen over deinformatiebeveiliging zijn nog niet weggenomen. 

De wethouder presenteert een enorme hoeveelheid informatie. Er liggen twee dikke nota's. Die bieden wel veel informatie, maar geen grip omdat de informatie inde nota's steeds weer anders is. Daardoor is het onmogelijk de voortgang in de verbeteringen te monitoren. Daarnaast is een deel van de informatie eenvoudigweg niet te doorgronden omdat die veel te technisch is.

Bij de bespreking van de stand van zaken in de commissie bestuur heeft de VVD aangegeven de situatie nog steeds zorgwekkend te vinden. De wethouder geeft in de dikke pakken papier weliswaar aan bezig te zijn met het verbeteren van de informatiebeveiliging,maar het is onduidelijk of dat conform de door de raad overgenomen aanbevelingen gebeurt. Positief is, ten slotte, dat de wethouder nu eindelijk de urgentie inziet en heeft toegezegd dat gemeenteraad op een ordentelijke en begrijpelijke manier mee te nemen in het vervolg.