Veilig spelen in het Ramplaankwartier

Sinds 2017 zetten de bewoners van het Ramplaankwartier zich in om de 100-jarige speeltuin en het omliggende terrein te vernieuwen. Aanvankelijk was hier goede samenwerking met de gemeente. De gemeente sprak met omwonenden over hun wensen, waarna afgesproken werd een gezamenlijk plan uit te werken. Vanaf dat moment stokte de voortgang. Inmiddels anderhalf jaar geleden. De omwonenden trokken daarom aan de bel bij de VVD Haarlem.

Voor Peter van Kessel (woordvoerder samenleving) was dit aanleiding om in de gemeenteraad steun te vinden om het college aan het werk te zetten. Dat lukte. “Prioriteit is dat het college de veiligheid van de spelende kinderen garandeert. De speeltuin is in zeer slechte staat met onveilige situaties als gevolg. Vervolgens is het zaak dat de gemeente in overleg gaat en blijft met de bewoners om het vastgelopen proces van de renovatie van de speeltuin te herstellen.” Wethouder Botter is daarop in gesprek gegaan met de omwonenden om te zoeken naar een oplossing. Deze gesprekken zijn nog gaande. Nog voor het einde van het jaar zal het college de gemeenteraad informeren over de veiligheidssituatie, de gemaakte afspraken met buurtbewoners en de voorgenomen vervolgstappen.