Ontwikkelvisies Zuid-West & Europaweg

Twee ontwikkelvisies kwamen terug in de raad om er een besluit over te nemen nadat de stad op de visies een reactie had gegeven. Twee totaal verschillende visies, samen goed voor het toevoegen van ongeveer 5000 woningen in Haarlem. 3000 woningen rondom de Europaweg en 2000 in Zuid-West, het gebied tussen de Westergracht en richting het zuiden tot de randweg.

Totaal verschillende projecten omdat er voor de Europaweg vrijwel niemand was om in te spreken in het proces. Voor Zuid-West stond het stadhuis letterlijk vol met bewoners die zich zorgen maken over de bestaande wijk, waar zal dat verschil toch vandaan komen?

 

Wellicht omdat er rondom de Europaweg al veel projecten in gang zijn gezet? Omdat er in dat gebied wel zorgen zijn over de toevoeging van 50% sociale huurwoningen (terwijl het juist de bedoeling was om meer verschillen aan te brengen in het soort woningen), de bereikbaarheid en het parkeren maar niemand meer in verbetering geloofd? Of omdat de contrasten juist zo groot zijn in Zuid-West waar in en rondom de wijk (met relatief weinig sociale woningen) 50% sociale huurwoningen worden toegevoegd? In Zuid-West zijn er overigens wel meer zaken die ervoor zorgden dat de bewoners het stadhuis massaal wisten te vinden; de bereikbaarheid van de wijk staat nu al onder druk, laat staan als er 2000 huizen bij komen. Om nog maar niet te spreken over de zorgen van de bewoners over het groen in de wijk, de parkeerplaatsen en zaken als speelplaatsen, dokters, tandartsen etc.

 

De VVD deelt de zorgen van beide wijken. Voor Zuid-West omdat er weliswaar veel gebouwd kan worden, maar 50% sociale huurwoningen (en de andere 50% vrije invulling) zorgen ervoor dat er geen betaalbare huizen in de wijk komen. De dure woningen zullen de tekorten van het grote aantal sociale huurwoningen op moeten vullen om de projecten ├╝berhaupt mogelijk te maken. Daarbij blijft er weinig tot geen geld over om te investeren in de kwaliteit van de wijk, het groen en laat staan een ondergrondse parkeergarage. Financiering vanuit de gemeente Haarlem hoeft men in deze ook niet op te rekenen gezien de bezuinigingen die al plaatsvinden op het vastgoed en onderhoud van de stad. Daarnaast zal er veel werkgelegenheid uit de wijk verdwijnen en is het maar de vraag of en hoe het eventueel terug kan keren in de wijk en stad.

Voor de bewoners in en rondom de Europaweg zal het een compacte omgeving worden waar het lastiger wordt in en uit de wijk te komen. De structuur van de wegen wordt afgewaardeerd wat er toe zal leiden dat de doorstroming naar de Schipholweg of elders verslechtert. Juist rondom de Europaweg bood het een kans om meer verschillende woningtypes toe te voegen, toch wordt er voor gekozen om 50% sociale huurwoningen toe te voegen, een segment dat er al veel aanwezig is en waarvan juist de wijkraden ook adviseerden om dit niet te doen. Een gemiste kans om Europawijk te veranderen.

 

Uiteindelijk heeft de VVD ingestemd met de visie voor de Europaweg gezien het vergevorderde stadium waarin de plannen zich al bevinden. Voor Zuid-West geldt dit overigens niet wat het maakt dat hier tegen gestemd is. Niet tegen het bouwen, maar wel de manier waarop zonder voldoende rekening te houden met de zorgen die er nu al leven in de wijk. Een motie vanuit de VVD om per project een goed financieel plan en plan voor de stads brede invloed op de mobiliteit te hebben waarbij ondergronds parkeren de norm is haalde het niet op 1 stem na.

 

Er volgen de komende vergaderingen nog enkele ontwikkelvisies waarbij we telkens de afwegingen voor leefbaarheid, kwaliteit, mobiliteit en de verschillen in woningbouw zullen toetsen. Heeft u interesse om mee te denken over een ontwikkelvisie? Houdt u dan de raadsagenda van de commissie Ontwikkeling in de gaten en neem contact op als u daarover van gedacht wilt wisselen met Joris of Alexander.