Alexander bezoekt...

Als raadslid hoef je je nooit te vervelen, je wordt uitgenodigd voor tientallen evenementen per week. Zo was ik onlangs bij de NV Haarlem, bracht ik een bezoek aan de industrie in de Waarderpolder en was ik bij de startnotitie Delftplein.

NV Haarlem
Jaap Bonkenburg en Marièlle Beek presenteren elk kwartaal in de Philharmonie een programma voor en door ondernemers. In de show worden mensen die betrokken zijn bij het bedrijfsleven in Haarlem ondervraagd over hun ervaringen. In november waren dat onder meer Anne-Marije Hogenboom, de nieuwe directeur van Haarlem Marketing, Bart Soellaart vertelde over zijn visie voor het gelijknamige Outdoor & Wintersportbedrijf (sinds 1900!) waarvan hij mede eigenaar is. Een leuke discussie over voor- en nadelen van een familiebedrijf.
Wilt u een oude deur hergebruiken? Bij Easypers van Gerard Koelewijn kunt u de deur laten renoveren. Er komt nieuw plaatmateriaal op en na afloop is hij niet van nieuw te onderscheiden. Het is goedkoper dan een nieuwe deur en kost minder grondstoffen. Regelmatige gast Robbert Berkhout, de wethouder van economische zaken was ook aanwezig en vertelde over de economische visie die momenteel wordt opgesteld. 
Verder was er muziek van Raoul Michel en als afsluiting misschien wel het belangrijkste onderdeel: de netwerkborrel. 
Bent u ondernemer, ga eens kijken. Voor meer informatie kijk op https://nvhaarlem.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de volgende show in maart.

Waarderpolder
Samen met Joris Blokpoel en enige andere raadsleden fietste ik op 1 november door de Waarderpolder. 
Onder de bezielende leiding van Ruud Meijer, parkmanager Waarderpolder, trotseerden we de regen en de kou om een indruk te krijgen van de laatste ontwikkelingen in dit industriegebied.
Uitgebreid werd er stilgestaan bij de bomenaanpak. Het gebeurt geregeld dat voor de bouw van een bedrijfspand bomen moeten worden gekapt. Uiteraard geldt dan een herplantplicht, maar het is vaak lastig voor het betrokken bedrijf om aan die plicht te voldoen. De gemeente beidt nu de mogelijkheid om die herplantplicht over te dragen. Tegen betaling van een vast bedrag zorgt de gemeente dat ergens in de Waarderpolder een behoorlijke boom wordt teruggezet. Daardoor is het mogelijk om een straat te verfraaien door bijvoorbeeld in één keer een rijtje nieuwe bomen neer te zetten.
In het gebied liggen ook enkele brede trottoirs, die nauwelijks door voetgangers worden gebruikt. Komend jaar worden hier in het kader van de actie “steenbreek” de tegels vervangen door groen. Een mooi plan.
We bezochten ook Lino Metaalwaren. Jeanine Dommerholt, met haar man eigenaar van het bedrijf, gaf een uitgebreide rondleiding. Bij dit bedrijf wordt vooral maatwerk geleverd. Als Donkervoort een speciaal scharniertje nodig heeft voor zijn nieuwste sportwagen wordt dit door Lino gemaakt. Maar ook heel grote scharnieren worden hier op verzoek geproduceerd. We zagen een aantal indrukwekkende en uniek machines in bedrijf, dit is duidelijk één van die bedrijven waardoor je trots kan zijn op een industrieterrein als de Waarderpolder.

Startnotitie Delftplein
Als u graag naar voorbijrijdende auto’s kijkt dient zich misschien een nieuwe mogelijkheid aan: Elan wonen wil bij het Delftplein een kavel ontwikkelen die wordt omsloten door drukke wegen. Nu is iedere woning in Haarlem welkom, dus hebben we ingestemd met dit plan. Wel hadden we een paar bedenkingen. Zoals bij alle projecten houdt de VVD vast aan voldoende parkeerplaatsen. Daarnaast stond slechts omschreven dat 60% van de woningen in de categorie sociale huur zou vallen. Over de overige 40% was niets vastgelegd. Nu zijn ontwikkelaars vaak aardige mensen, maar ze maken ook graag winst waardoor het risico bestaat dat de overige woningen in de hogere prijsklasse zullen vallen. Bij het recente plan voor de Stephensonstraat zijn de sociale koopwoningen al vervallen en bij de ontwikkelvisie Spaarndamseweg is de inzet 50% sociale huur en de rest vrij in te vullen. De VVD vindt het heel belangrijk dat ook Haarlemmers die op zoek zijn naar een woning in de middenklasse een kans krijgen. We hebben daarom een motie opgesteld dat bij het Delftplein zoveel mogelijk middeldure woningen komen en dat de parkeernorm wordt gehandhaafd. Met dat laatste had een aantal partijen moeite, waardoor we uiteindelijk een motie van D66 hebben gesteund waarin alleen op de middeldure woningen wordt aangedrongen. Dat bleek het maximaal haalbare. We zijn benieuwd naar de uitwerking van de plannen maar we houden ons hart vast voor het aantal paarkeerplaatsen.