IZOOF Deelauto project bodemloze put

VVD Haarlem maakt zich ernstig zorgen over het deelauto project van Spaarnelanden, dat onder de naam IZOOF diverse deelauto’s in de stad heeft staan. Zeker nu blijkt dat er in 2019 E 100.000,- aan dit project is uitgegeven door Spaarnelanden, volgend op de E 200.000,- die in 2018 uit is gegeven.

En dit alles zonder dat er een fatsoenlijk businessplan aan te grond ligt. Dat moet namelijk nog worden opgesteld, blijkt uit antwoorden gegeven door het College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem.

Geen Businessplan
De Social Enterprise IZoof Public Drive is op dit moment onderdeel van en opgericht door Spaarnelanden NV, waarvan de gemeente Haarlem (90%) en de gemeente Zandvoort (10%) aandeelhouder zijn. De pilot van het delen van elektrische auto’s,  IZOOF, is dus van start gegaan zonder een businessplan. Dat blijkt uit de beantwoording van art 38 vragen gesteld door de VVD. Wij vinden het bijzonder vreemd, dat je met zo’n project van start gaat zonder businessplan. Er zal geen bank in Nederland zijn die het verstandig vind om voor zo’n project zonder businessplan geld beschikbaar te stellen. Maar Spaarnelanden doet dat wel. Met Haarlems gemeenschapsgeld.

Deelauto’s staan vooral stil
In juli 2019 heeft er een presentatie van IZOOF plaats gevonden op het stadhuis. Uit de gepresenteerde gegevens in één van de sheets bleek dat de auto's van IZOOF, ondanks het spotgoedkope tarief niet veel gebruikt. Er is 61.000 km gereden (in 12 maanden), dat betekent nog geen 8.500 km per auto per jaar en dat is voor een deelauto extreem laag. Per week worden de auto's dus 2,1 keer gebruikt. En dat is niet gek. Uit een recent verschenen rapport van AT Kearney over de Europese markt voor car sharing, blijkt volgens de opstellers dat autodelen slechts mogelijk is in een handvol steden met hoge bevolkingsdichtheid (minimaal drieduizend bewoners per vierkante kilometer). En door de enorme concurrentie van een groeiend aantal aanbieders is geld verdienen met autodelen voorlopig een illusie.

Opmerkelijk is trouwens, dat wanneer je kritisch bent, je geen klant meer mag worden van IZOOF. Recent is een Haarlemmer geweigerd omdat hij zich negatief over IZOOF had uitgelaten. Je vraagt je af, wat ze te verbergen hebben? VVD Haarlem zal hierover trouwens vragen stellen aan het College.

Financiële situatie
VVD Haarlem vindt bovenstaande gegevens bij elkaar heel zorgelijk. Zeker met in het achterhoofd wat er recent in Amsterdam speelt met de financiële problemen bij Afvalverwerker AEB. Maar niet alleen wij maken ons zorgen. Zowel in het financiële  jaarverslag van 2017 als 2018 van Spaarnelanden geeft de Raad van Commissarissen in haar toelichting de volgende waarschuwing: “Daarbij willen wij benadrukken, dat voor een organisatie met deze omvang het resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering relatief laag is. “

Tel daar tenslotte bij op dat de kosten, die Spaarnelanden rekent voor het verwerken van Haarlems afval extreem hoog zijn. De afvalstofheffing in Haarlem voor een meerpersoonshuishouden bedraagt ruim E 383 tegen E 289 gemiddeld van andere grote gemeenten. Spaarnelanden werkt dus vergeleken met andere afvalverwerkers inefficiënt en is erg duur voor onze inwoners. Het lijkt ons verstandig als Spaarnelanden zijn energie steekt en het efficiënter en goedkoper verwerken van ons afval, dan in een verliesgevende deelautoproject. Want ook daar draaien alle Haarlemmers uiteindelijk voor op.