Frans Hals museum krijgt extra subsidie

De VVD heeft al jaren geleden aangegeven voor ondersteuning van het museum omdat het museum destijds ook al aangaven het niet te redden met de middelen die ze tot hun beschikking hadden.

Er is bezuinigd, er is gesneden in de organisatie en er zijn extra financiële middelen bij verschillende organisaties en particulieren verkregen. Het in stand houden van de gemeentelijke collectie vraagt echter meer dan nu mogelijk is. Het college slaat dit al jaren in de wind en gaf eerder aan op zoek te gaan naar mogelijkheden, dit is niet gedaan en nu heeft het museum €350.000 extra nodig over het jaar 2019.

Dit voorstel steunt de VVD uiteraard omdat we het museum dat de kunstcollectie van Haarlem beheert, tentoonstelt en waar mogelijk uitbreid. Dit jaar zal het college met scenario’s moeten komen om het museum structureel beter te ondersteunen. Dit had wethouder Cultuur, mevrouw Meijs al kunnen doen aangezien ze uit het onderzoek al ruim een half jaar weet dat dit nodig is (om nog maar niet te spreken over de jarenlange hulpvraag van het museum). We kijken uit naar de scenario’s en de financiële dekking die het college daarbij voorstelt.

Opmerkelijk in de behandeling was ook dat het externe bureau constateerde dat de gemeente een slechte huisbaas is voor het museum, met als dieptepunt de Verweijhal waar nu een juridisch steekspel gaande is. Het onderhoud wordt uitgevoerd alsof het een regulier pand betreft terwijl juist een museum van formaat andere maatregelen vraagt, hiertoe riepen we de wethouder ook op. Als laatste werd bevestigd dat naast de reguliere depots er 57! zeecontainers vol met kunst staan opgeslagen, een onwerkelijk aantal dat van historische waarde voor onze stad is, maar tegelijkertijd niet zichtbaar is. Afstoten hiervan is bijna onmogelijk dus riepen we de wethouder op om hiervoor met een plan te komen dat recht doet aan de historie.