Haarlems Hotelbeleid

Het toerisme in de stad groeit jaar na jaar en de hotelstop in Amsterdam zorgt dat er meer hotelexploitanten zich in Haarlem willen vestigen.

De bezetting van de hotels is (zeker op doordeweekse dagen) alleen nog niet zo hoog dat de markt ongebreidelde groei aan kan.
Moeten we daarom de markt behoeden? Nee, want uiteindelijk doet de markt zijn eigen werk, desondanks willen we wel dat er kritisch naar de toevoegingen wordt gekeken.
Ieder hotel zouden namelijk ook woningen kunnen kunnen zijn, woningen die zo hard nodig zijn in de stad.
Het college stelde een ‘aanvraagpauze’ voor om überhaupt niet in gesprek te gaan met ontwikkelaars, dit gaat ons te ver omdat er genoeg andere maatregelen zijn om te bepalen of een hotel in Haarlem zich kan vestigen of niet.

Ondanks dat we als VVD het niet eens zijn met de ‘aanvraagpauze' hebben we toch ingestemd met het hotelbeleid.
Het beleid voorziet namelijk in maatregelen om initiatieven goed te kunnen toetsen en ook daadwerkelijk van meerwaarde voor de stad te laten zijn en niet alleen ten behoeve van de toerist. Het beleid voorziet ook in een maatregel om de bezetting van hotels nauwkeuriger te volgen via een digitaal nachtregister. Een goede maatregel want daarmee kan er ook beter ingespeeld worden op de actuele aantallen in plaats van schattingen en cijfers van het CBS die veel later beschikbaar komen.