Kenniscafé Circulair Bouwen

Bij het aanbesteden van projecten wordt circulair bouwen soms wel als eis opgevoerd, maar wat is het precies?

In januari was ik aanwezig bij een Kenniscafé Circulair Bouwen. De bijeenkomst was georganiseerd door Bouwend Nederland. Voorzitter van deze organisatie Maxime Verhagen vroeg om een duidelijke definitie van wat circulair bouwen nu precies is. 
Op dit moment wordt bijvoorbeeld 75% van de bouwmaterialen al hergebruikt. Soms eindigt puin als fundering voor snelwegen, maar het wordt wel opnieuw gebruikt. Is dat dan circulair?

Er volgde een boeiende discussie.
Zo is het tegenwoordig technisch mogelijk om een groot gebouw neer te zetten waarbij alleen de buitenmuren een dragende functie hebben. Elke verdieping kan dus vrij worden ingedeeld en bij veranderende behoefte kan de indeling eenvoudig worden gewijzigd waardoor het gebouw volledig in gebruik blijft. Ook circulair, zeker omdat een gebouw voor 150 tot 200 jaar wordt neergezet. Maar hier komt een onverwacht probleem om de hoek kijken: de Vereniging van Eigenaren moet toestemming geven, de splitsingsakte moet worden gewijzigd en uiteindelijk zijn voor de transformatie meer juristen dan architecten nodig. Veel problemen worden ook veroorzaakt door de strenge regels. Eén van de conclusies was dat gedeputeerde Cees Loggen en Maxime Verhagen maar eens in Den Haag op actie aan gaan dringen.

“Betekenaar” Hester Kaars vatte alles samen in een tekening (zie tekening).

Waar wij als VVD ons in dit verband wel zorgen over maken is dat er door het huidige college heel veel kleine woningen worden gebouwd, soms 40 maar soms ook maar 25 vierkante meter. Als over een aantal jaren de behoefte verandert, zijn die woningen dan aan te passen of moeten ze worden gesloopt? Dat zou weinig circulair zijn.