Van 26 wetten naar 1 wet

Waarschijnlijk heeft u er al eens over gehoord of gelezen: de omgevingswet.

Het idee is dat 26 wetten en 120 Algemene Maatregelen van Bestuur worden vervangen door 1 wet en 4 Algemene Maatregelen van Bestuur. Een dergelijk wijziging kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen, maar er komt heel wat voor kijken voor de bestaande bestemmingsplannen zijn vervangen door een omgevingsplan.

Eén van de eisen is dat er afstemming plaats moet vinden met de provincie en omliggende gemeenten. Met de fractie hebben we daarom een zaterdag bij elkaar gezeten met VVD raadsleden uit Zandvoort en Bloemendaal om te kijken hoe we uit dit proces een zo liberaal mogelijk resultaat kunnen halen. Heemstede was helaas verhinderd.

Een paar dagen later kwamen raadsleden uit Zuid Kennemerland bij elkaar in Bloemendaal om kennis te nemen van de stand van zaken. Vanwege de bestuurlijke samenwerking gaan Haarlem en Zandvoort tamelijk gelijk op. Datzelfde geldt voor Bloemendaal en Heemstede. Beide teams stemmen gelukkig geregeld met elkaar af, maar de belangen zijn soms niet gelijk. Bereikbaarheid is ook onderdeel van een omgevingsplan. Voor de bereikbaarheid per auto is Zandvoort voor een belangrijk deel afhankelijk van Haarlem en Heemstede. Waar Haarlem en Heemstede het liefst zo weinig mogelijk auto’s door de stad zien rijden haalt Zandvoort jaarlijks ca. 2 miljoen op aan parkeergelden van bezoekers. Nodeloos te zeggen dat men daar graag ziet dat de auto’s blijven komen!

Het komend jaar wordt er flink doorgewerkt. Er staat een aantal bijeenkomsten gepland met de omliggende gemeenten waarbij ook de regio IJmond enkele keren aan zal schuiven. Ook worden de Haarlemse raadsleden geregeld bijgepraat tijdens een zogenaamde “raadsmarkt”.
Met de VVD fracties uit de omgeving hebben we afgesproken nog een aantal keren bij elkaar te komen om onze standpunten op elkaar af te stemmen. De secretaris van de afdeling Haarlem-Zandvoort zal dit organiseren.

Als alles goed gaat hebben we dan begin volgend jaar een omgevingsplan waar wij ons als liberale Haarlemmers goed in kunnen vinden. We houden u op de hoogte!