Over het belang van investeren in onze scholen

Door te investeren in onze scholen voorkomen we verouderde klaslokalen en overvolle klassen. Ook kunnen ouders kiezen naar welke school hun kind gaat. Het college in Haarlem lijkt de rekening vooruit te gaan schuiven.

Tijdens de commissie samenleving van 5 maart 2020 werd gesproken over het strategisch huisvestingsplan onderwijs 2019-2022. Peter van Kessel (woordvoerder onderwijs) wijst op de risico's van het uitstellen van investeringen in de schoolgebouwen in Haarlem. Het college stelt weliswaar voor om deze periode €17 miljoen te investeren, maar kiest er ook voor om €42 miljoen te verschuiven naar de volgende periode. Daardoor loopt de rekening na 2022 op €100 miljoen. Dit uitstel zal Haarlem terugzien in verouderde klaslokalen, grotere klassen en dat minder ouders hun kind naar de school van voorkeur kunnen sturen. Bij de komende kadernota zal de gemeenteraad van Haarlem besluiten over de middelen die het de komende jaren wil vrijmaken om te investeren in schoolgebouwen, en welke bestedingen het daarvoor zal moeten laten.  

Zet cookies aan om de video te tonen.